0

Jedná se o průmyslový areál v Plzni. Oceňované nemovité věci jsou situované v zastavěné části krajského města Plzeň v městské části Východní Předměstí v ulici Jateční. Přístup k objektům je z ulice Těšínská.Východní Předměstí leží ve východní části města, ve vzdálenosti cca 2 km od centra města. Oceňované nemovité věci jsou situované na východním okraji rozsáhlé průmyslové zóny, z východu sousedí s korytem Úslavy a dále už navazují na objekty k bydlení a objekty občanské vybavenosti. V blízkosti nemovitých věcí vede železniční trať a kolem prochází silnice I. třídy I/26. Zastávka autobusu „Stavební stroje“ se nachází cca 100 m od oceňovaných nemovitých věcí. Železniční stanice „Plzeň hl. nádraží“ se nachází cca 1,5 km od oceňovaných nemovitých věcí.Pozemky mají nepravidelný tvar, jsou rovinaté a jsou oplocené drátěným plotem. Nezastavěné pozemky jsou převážně využívány jako manipulační plocha a jako přístupové komunikace. Na severovýchodním okraji je na pozemcích neudržovaná zeleň. Na oceňovaných pozemcích se nachází pět budov různého typu. Přístup k pozemkům je po zpevněné komunikaci (ulice Těšínská) ze severu přes pozemek parc. č. 2412/13 a ze západu přes pozemek parc. č. 2412/27 oba ve vlastnictví města Plzně.Nejrozměrnější stavbou je budova na pozemcích parc. č. 2412/43, parc. č. 2412/45, parc. č. 2412/63 a parc. č. 2412/97. Tato budova je v Katastru nemovitostí vedena jako rozestavěná. Pozemky parc.č. 2412/45, parc. č. 2412/63 a parc. č. 2412/97 jsou ve vlastnictví města Plzně. Jedná se o samostatně stojící vícepodlažní stavbu.Severní křídlo budovy je přízemní, vzniklé nástavbou a přestavbou původního objektu. Konstrukce této části je zděná. Střecha je plochá. Není dokončena fasáda objektu. Navazující část objektu je částečně přízemní a částečně sedmipodlažní. Celková zastavěná plocha stavby je dle údajů z KN 3.543 m2. Stáří budovy je cca 20 let. Stavba byla postavena bez stavebního povolení. V roce 2006 bylo vydáno dodatečné povolení na čtyř podlažní objekt. Dosud není vydáno povolení na další čtyři podlaží. Stavebník (povinný) vede spor se Statutárním městem Plzeň o přikázání pozemků parc. č. 2412/18, parc. č. 2412/28, parc. č. 2412/45, parc. č. 2412/63, parc. č. 2412/97 a parc. č. 2444 vše k. ú. Plzeň 4 zapsaných na LV č. 1.Dalším stavebním objektem je budova na pozemcích parc. č. 2412/33 a parc. č. 2412/52. V katastru nemovitostí je budova vedena jako průmyslový objekt. Pozemek parc. č. 2412/52 je ve vlastnictví jiného vlastníka (AUTOSERVIS PLZEŇ – LETNÁ, společnost s ručením omezeným). Výměra tohoto pozemku je 1 m2. Celková zastavěná plocha budovy je 564 m2. Jedná se o samostatně stojící přízemní stavbu. Konstrukce budovy je zděná. Střecha je plochá. Budova je vybavena žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Na střeše je hromosvod. Vrata a dveře do budovy jsou plechová. Stavebně technický stav objektu je dobrý. Budova je v původním stavu s běžnou údržbou.Na pozemcích parc. č. 2412/42 a parc. č. 2412/58 stojí stavba bez č.p./č.e. v KN vedená jako výrobní objekt.Jedná se o samostatně stojící přízemní stavbu se sedlovou střechou. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vrata jsou plechová. Zastavěná plocha stavby je 107 m2. Budova je v dobrém stavu.Na pozemku parc. č. 2412/35 stojí stavba vedená v KN jako průmyslový objekt. Jedná se o přízemní zděnou stavbu o zastavěné ploše 41 m2. Na pozemcích parc. č. 2412/34, parc. č. 2412/53, parc. č. 2412/59 a parc. č. 2412/55 se nachází samostatně stojící stavba vedená v KN jako průmyslový objekt. Stavba je bez LV.Pozemek parc. č. 2412/55 je ve vlastnictví jiného vlastníka (AUTOSERVIS PLZEŇ – LETNÁ, společnost s ručením omezeným). Jedná se o přízemní stavbu se sedlovou střechou. Zastavěná plocha stavby je 121 m2. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu.

Příslušenství

Nejsou dostupné údaje o příslušenství.

Vybavení domu

Nejsou dostupné údaje o vybavení.
  • NOVĚ DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZAPLATÍ KUPUJÍCÍ NOVĚ DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZAPLATÍ KUPUJÍCÍ

        Od 1. listopadu 2016 při prodeji nemovitých věcí daň za nabytí nemovitých věcí nově bude hradit kupující a to bez možnosti dohodnout se jinak. Doposud k tomu byl ze zákona zavázán prodávající, přičemž strany se mohly domluvit, že...

  • REALITNÍ ZÁKON REALITNÍ ZÁKON

      Český realitní trh v blízké době čeká plno změn. Činnost realitních makléřů i kanceláří má být totiž upravena zákonem, na který tento trh čeká už dvacet let. Realitní zákon připravuje ministerstvo pro místní rozvoj a měl...