0

Podobné nemovitosti


Oceňovaná nemovitost je situována ve střední části zástavby obce Jindřichov, stojí volně na severovýchodním okraji závodu Jindřichovských papíren, je přístupná pomístní zpevněné komunikaci. Nemovitost je napojena na distribuční rozvod NN, na veřejný vodovod, splaškové odpadní vody jsou napojeny na žumpu na vyváženíspolečnou pro obě poloviny budovy (čp.100 a čp.128). Z místního šetření a dostupné spisové dokumentace je zřejmé, že se jedná o nepodsklepenou, dvoupodlažní obytnou budovu, která obsahuje celkem čtyři bytovéjednotky velikosti 2+1 ve dvou nadzemních podlažích. Ve smyslu § 3 písm.b) vyhlášky č.137/1997 Sb. má stavba charakter bytového domu. Ocenění je provedeno dle listinných podkladů, dle skutečného užívacího stavu,podle dostupného měření a ostatních údajů zjištěných při místních šetřeních. Jedná se o geometrickým plánem oddělenou severovýchodní polovinu bytového domu,původně o osmi bytech s přiděleným čp. 128 ( druhá polovina domu má čp.100). Objekt je obdélníkového půdorysu, s obytným přízemím a obytným patrem.Podkroví pod sedlovou střechou je volné. Dům je velmi starý, původně postaven pro úředníky ze sousedních Jindřichovských papíren. Podle zjištění v Pozemkové knizeKat. úřadu v Šumperku je první zápis o něm v roce 1864. Z archivních záznamů obecního úřadu bylo zjištěno, že v roce 1963-1964 byly v souladu se stavebním povolením provedeny stavební úpravy za účelem vybudování stávajících bytů. Jednotlivé byty nejsou ke dni ocenění pronajaty a proto se ocenění dle vyhlášky provede nákladovým způsobem. Součástí oceňované nemovitosti jsou stavební pozemky st.p.č. 2/1– zastavěná plochaa nádvoří o výměře 156m2, st.p.č. 2/5 – zastavěná plocha nádvoří, společný dvůr o výměře 38m2 a st.p.č. 2/6 – zastavěná plocha nádvoří, společný dvůr o výměře427m2. Pozemek st.p.č. 2/1 je z větší části zastavěn stavbou bytového domu čp. 128. Stavební pozemek p.č. 2/5 a st.p.č. 2/6 tvoří nezastavěnou plochu u jihozápadní až severovýchodní strany budovy s čp. 100 + 128. Na st.p.č. 2/6 se nachází dvě polorozpadlé dřevěné vedlejší stavby bez základů.

Příslušenství

Nejsou dostupné údaje o příslušenství.

Vybavení domu

Nejsou dostupné údaje o vybavení.

Podobné nemovitosti

  • NOVĚ DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZAPLATÍ KUPUJÍCÍ NOVĚ DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZAPLATÍ KUPUJÍCÍ

        Od 1. listopadu 2016 při prodeji nemovitých věcí daň za nabytí nemovitých věcí nově bude hradit kupující a to bez možnosti dohodnout se jinak. Doposud k tomu byl ze zákona zavázán prodávající, přičemž strany se mohly domluvit, že...

  • REALITNÍ ZÁKON REALITNÍ ZÁKON

      Český realitní trh v blízké době čeká plno změn. Činnost realitních makléřů i kanceláří má být totiž upravena zákonem, na který tento trh čeká už dvacet let. Realitní zákon připravuje ministerstvo pro místní rozvoj a měl...