0

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl  o velikosti 1/6.PozemkyPozemky p.č. 146/2, 147, 150 se nachází v lokalitě „V Zahrádkách” mezi obcemi Vrutice aSvařenice. Pozemky tvoří celek. a jedná se o bývalé chmelnice.Pozemky p.č. 231, 233, 235, 236 se nachází v lokalitě „V lukách” jihozápadně od obce Svařenice.Pozemky p.č 233, 235 a 236 jsou vedeny jako orná půda. Pozemek p.č. 231 je neplodná půda.Pozemky p.č. 306, 307, 308 a 312 se nachází v lokalitě „Písky” jihozápadně od obce Svařenice.Pozemky jsou vedeny jako orná půda. V územním plánu jsou pozemky p.č. 306 a 308 vedeny vplochách dopravní infrastruktury. Územní plán navrhuje přeložku silnice II/261 mimo zastavěné území, která povede jižně od Vrutice a Svářenic. Přeložka je navržena jako plocha dopravní infrastruktury – silniční doprava.Pozemky p.č. 387/1, 387/3, 387/4, 423/2, 423/3, 427, 428, 444 a 446/1 se nachází v lokalitě „U sušárny”.Jedná se převážně o pole. Pozemky okolo haly p.č. 423/2 a 423/3 jsou v územním plánu vedeny v plochách výrobních.Pozemky p.č. 425, 426/1, 426/2, 429, 434, 435, 439/1, 483/1 a 691/5 a pozemek č. parc. St. 43 (LV 201) tvoří celek a nachází se nad za sušárnou chmele.Pozemky p.č. 581/24, 581/35 a 582/12 se nachází severovýchodně od obce Svařenice. Celková výměra pozemků 131 299 m2.

Příslušenství

Nejsou dostupné údaje o příslušenství.

Vybavení domu

Nejsou dostupné údaje o vybavení.
  • NOVĚ DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZAPLATÍ KUPUJÍCÍ NOVĚ DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZAPLATÍ KUPUJÍCÍ

        Od 1. listopadu 2016 při prodeji nemovitých věcí daň za nabytí nemovitých věcí nově bude hradit kupující a to bez možnosti dohodnout se jinak. Doposud k tomu byl ze zákona zavázán prodávající, přičemž strany se mohly domluvit, že...

  • REALITNÍ ZÁKON REALITNÍ ZÁKON

      Český realitní trh v blízké době čeká plno změn. Činnost realitních makléřů i kanceláří má být totiž upravena zákonem, na který tento trh čeká už dvacet let. Realitní zákon připravuje ministerstvo pro místní rozvoj a měl...