0

Předmět dražbyPředmětem dražby je pozemek parc. č. 465/4 o celkové výměře2.450 m2, kdy povinný je vlastníkem podílu ve výši id. 2/9, všezapsané na listu vlastnictví: 82, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,katastrální pracoviště a okres: Praha-východ, obec: Vodochody a katastrálníúzemí: 784354 Hoštice u Vodochod.Poloha a vnější vlivyDražená nemovitost se nachází v okrese Praha-východ nedalekoseverního okraje Prahy na území obce Vodochody mezi částmi obce Hoštice aDrasty ve vzdálenosti cca. 14 km severně vzdušnou čarou od centra Prahy v k.ú.Hoštice u Vodochod. Nemovitost se nalézá na rozhraní zahrádkářské osady a polí,asi 450 m jižně od zástavby části obce Hoštice a asi 450 m východně od zástavbyčásti obce Drasty. Obec je známá především díky letišti, u kterého existuje dobudoucna záměr na velký rozvoj. Dráha je však posazena tak, že vzlétající apřistávající letadla nebudou přelétat nad oceňovanou nemovitostí. Příjezd knemovitosti je posledních cca. 450 m po polní veřejné cestě, která je však přišpatných povětrnostních podmínkách běžnými dopravními prostředky nesjízdná. Zinženýrských sítí je v místě pravděpodobně možnost napojení pouze na elektřinu.Pozemekparc.č. 465/4 - s výměrou 2450 m2, v katastru nemovitostí zapsaný jako zahrada,je rovinný, má pravidelný protáhlý obdélníkový tvar cca. 10,4 m x 235 m(odměřeno z katastrální mapy), v minulosti pravděpodobně sloužil jako zahrada.Na pozemku se nachází listnaté porosty – pravděpodobně ovocné stromy, jejichdruh, množství a stáří však nebylo možné z veřejně přístupných míst zjistit.Přístup k pozemku je možný přes okolní pole, se kterými sousedí ze severu,východu a jihu, přes zahrady, se kterými sousedí na západě, ale takéz obecního pozemku parc.č. 520/1 (ostatní komunikace) z jihu – cestavedoucí na jižním rozhraní zahrad a pole. Podél západního okraje pozemku vedevzdušné vedení elektřiny, jižní okraj pozemku křižuje další vzdušné vedeníelektřiny.

Příslušenství

Nejsou dostupné údaje o příslušenství.

Vybavení domu

Nejsou dostupné údaje o vybavení.
  • NOVĚ DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZAPLATÍ KUPUJÍCÍ NOVĚ DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZAPLATÍ KUPUJÍCÍ

        Od 1. listopadu 2016 při prodeji nemovitých věcí daň za nabytí nemovitých věcí nově bude hradit kupující a to bez možnosti dohodnout se jinak. Doposud k tomu byl ze zákona zavázán prodávající, přičemž strany se mohly domluvit, že...

  • REALITNÍ ZÁKON REALITNÍ ZÁKON

      Český realitní trh v blízké době čeká plno změn. Činnost realitních makléřů i kanceláří má být totiž upravena zákonem, na který tento trh čeká už dvacet let. Realitní zákon připravuje ministerstvo pro místní rozvoj a měl...