0

Oceňované nemovitosti se nalézají v širším centru obce, v jeho severní části, v blízkosti zámku Třebešice, přístupné z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 479/5 ve vlastnictví obce. Nemovitosti jsou situovány v lokalitě s omezenou občanskou vybavenosti, v místě pouze obecníúřad, knihovna, které jsou vzdáleny cca. 200 m. Nemovitosti dále vzdáleny cca. 600 m od autobusové zastávky a cca. 400 m od vlakové zastávky. Dále jsou nemovitosti vzdáleny cca. 6,6 km od komplexní občanské vybavenosti města Kutná Hora. Území je kompletně zainvestované (VV, NN, VK a plyn). Pozemek: Při stanovení obvyklé ceny bylo předpokládáno, že pozemky jsou volné a připravené k zastavění v souladu s jejich nejvyšším a nejlepším využitím. V případě stanovení obvyklé ceny pozemků souvisejících s oceněním RD byly porovnány stavební pozemky nabízené k prodeji nebo prodané v posledním období v porovnatelných lokalitách. Jako srovnávací jednotku byla použita cena za jeden m2 pozemku. V případě, že se jednalo o nabídky, byla tato skutečnost zohledněna koeficientem odrážejícím obvyklý rozdíl mezi nabídkovými a skutečně dosaženými prodejními cenami. Při porovnání pozemků byly dále vzaty v úvahu takové faktory jako jsou datum transakce, lokalita, dostupnost, tvar a velikosti pozemků, jejich vybavenost inženýrskými sítěmi, využití dle územně plánovací dokumentace, existence územního rozhodnutí, možná zastavitelnost pozemků, apod. Na části pozemku st.p.č. 1/2 o výměře 622 m2 se nalézají zbytky zdiva původní hospodářské budovy, zdivo je staticky narušené, hrozí nebezpečí zborcení - bez hodnoty. Na zbylé části se nalézá skládka stavební suti, pozemek je nevyužitelný. Pozemek p.č. 60 o výměře 1187 je ke dni místního šetření a informací uživateli bytového domu nast.p.č. 30, užíván jako zahrádka, louka, k chovu domácích zvířat. Pozemek je přímo přístupný z veřejné komunikace, na okraji se nalézá telefonní budka a rozvaděče, ve střední části pozemku je montovaná garáž. Dále se na pozemku nalézá kopaná studna pro užitkovou vodu, rovněž užívanouobyvateli bytového domu - údajně bez smlouvy. Na pozemku se nalézá několik trvalých porostů dřevin (2x bříza, ořešák, švestka), dřeviny nejsou udržované - bez tržní hodnoty. Demolice: Jedná se o pozemky se zbořeništěm, které jsou součástí zámeckého areálu, situované v jeho jižní části. Navazují v tomto místě na bytovou zástavbu, ze které jsou přístupny. Pozemky jsou nepatrně svažité k místnímu potoku tvořící hranici areálu při západním okraji. Jsou jednak přístupné z veřejné zpevněné komunikace a také z vlastního zámeckého areálu, v tomto místě chybí oplocení. Ke dni místního šetření je patrna stavební činnost, zřejmě byla zborcena část hospodářské budovy, na oceňovaném pozemku st.p.č. 1/2 je stavební suť převážně odklizena na okraj pozemku. Podél potoka při jihozápadním okraji je patrno větší množství stavební sutě, zřejmě získané z úklidu zborcených prvků staveb sousedních na pozemku st.p.č. 1/1. Ke dni místního šetření se na pozemku st.p.č. 1/2 nachází zbořeniště původní hospodářské stavby,tj. část zdiva smíšeného (kámen, cihla) - zdivo je staticky narušené, hrozí její zborcení.

Příslušenství

Nejsou dostupné údaje o příslušenství.

Vybavení domu

Nejsou dostupné údaje o vybavení.

Podobné nemovitosti

  • NOVĚ DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZAPLATÍ KUPUJÍCÍ NOVĚ DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZAPLATÍ KUPUJÍCÍ

        Od 1. listopadu 2016 při prodeji nemovitých věcí daň za nabytí nemovitých věcí nově bude hradit kupující a to bez možnosti dohodnout se jinak. Doposud k tomu byl ze zákona zavázán prodávající, přičemž strany se mohly domluvit, že...

  • REALITNÍ ZÁKON REALITNÍ ZÁKON

      Český realitní trh v blízké době čeká plno změn. Činnost realitních makléřů i kanceláří má být totiž upravena zákonem, na který tento trh čeká už dvacet let. Realitní zákon připravuje ministerstvo pro místní rozvoj a měl...