0

Dražba pozemků (47 447 m2), okr. Svitavy

* Poloha zobrazená na mapě může být pouze orientační

Podrobnosti o nemovitosti

Kategorie: Pozemky ID zakázky: REALHITCZ-DR00070999
Podkategorie: Ostatní Stav zakázky: aktivní
Typ: Prodej   
Plocha: - Vloženo: 14.9.2016
Poslední úprava: 23.3.2017
Adresa: Moravská Třebová, Svitavy
Cena: 7 643 345,- Kč / za nemovitost
bez právního servisu

Předmětem dražbyjsou pozemky parc. č. 1748/10, 1751/1, 1752, 1753/1, 1765/1, 1765/9, 1769/7,1769/8, 1769/9 vč. příslušenství, které jsou zapsané na LV č. 2231 ze dne 7. 4.2015 to vše v k. ú. Moravská Třebová, obec Moravská Třebová, okres Svitavy. Pozemekparc. č. 1748/10: Pozemek jesvažitý směrem k severozápadu, má nepravidelný přibližně obdélníkovitý tvar,slouží převážně v souladu s evidencí katastru nemovitostí jako trvalý travníporost. V severovýchodním rohu pozemku stojí stavba trafostanice, která nenízakreslena v katastrální mapě. Při jižním, severním a východním okraji pozemkujsou méně či více vzrostlé listnaté stromy. Východní část pozemku v okolítrafostanice je neobhospodařovaná. Přístup na pozemek je ze severu přímo zulice Dvorní po zpevněné veřejné komunikaci na pozemku parc. č. 1743/1. Utohoto pozemku je druh a zakreslení uvedené v katastru nemovitostí částečně vsouladu se skutečným stavem. Stavba trafostanice umístěná na pozemku nenízanesena do evidence katastru nemovitostí. Trafostanice na parc. č. 1748/10: Dle kolaudačníhorozhodnutí ze dne 8. 12. 2000 se jedná o: „zděnou přechodovou dvouprostorovou,přízemní trafostanici 22/0,4 kV, 1x 630 kVA s věžovým přívodem VN: a) část VN –kobkové vedení, b) transformátorVN/NN – olejový, typu ELIN, c) rozváděč NN, Stavbatrafostanice se nachází na parcele č. 1748/11 – zastavěná plocha o výměře 43 m2(dle geometrického plánu) v katastrálním území Moravská Třebová a byla zaměřenageometrickým plánem GP č. 1449 – 111/2000 ze dne 31. 05. 2000, vyhotoveným fy.Geodetické služby, Ing. Pavel Slezák, Česká Třebová. Stavební úřad současněvydává souhlas s tímto GP č. 144 – 111/2000 k zapsání do katastru nemovitostí. Vrchnípřípojku 22 kV pro trafostanici o délce 190 m se 3 podpůrnými sloupy.“ Dlemístního šetření se jedná o zděnou stavbu obdélníkového půdorysu s šířkou cca5,5 m a délkou cca 7,7 m. Stavba má 2 výškové úrovně kryté sedlovou střechou.Fasáda objektu je omítnutá, střecha dřevěné konstrukce s pálenou taškovoukrytinou, klempířské prvky měděné, vrata 2x plechová, vstupní dveře plechové.Podél západní strany objektu je proveden okapový chodník na šířku dvoubetonových dlaždic, který tvoří přístup ke dveřím. Trafostanice byla postavenana základě stavebního povolení ze dne 12. 11. 1999. Objekt je v dobrém stavu. Pozemek parc. č. 1751/1: Pozemek jerovinný až mírně svažitý, má přibližně lichoběžníkový tvar, je neudržovaný,zarostlý trávou a nálety. Při severní straně pozemku je dle územního plánu napozemku provedena kanalizační stoka a při jižní straně pozemku vede jeprovedeno vedení středotlakého plynu. Pozemek je ze severní strany ohraničensilnicí č. I/35 a z jižní strany ulicí Dvorní. U tohoto pozemku je druh izakreslení uvedené v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem. Pozemekparc. č. 1752: Pozemek jerovinný až mírně svažitý, má úzký přibližně obdélníkovitý tvar, je neudržovaný,zarostlý trávou a nálety. Při severní straně pozemku je dle územního plánu napozemku provedena kanalizační stoka a při jižní straně pozemku vede jeprovedeno vedení středotlakého plynu. Pozemek je ze severní strany ohraničensilnicí č. I/35 a z jižní strany ulicí Dvorní. U tohoto pozemku jedruh i zakreslení uvedené v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem. Pozemekparc. č. 1753/1: Pozemek jerovinný až mírně svažitý, má přibližně lichoběžníkový tvar, je neudržovaný,zarostlý trávou a nálety. Při severní straně pozemku je dle územního plánu napozemku provedena kanalizační stoka a při jižní straně pozemku vede jeprovedeno vedení středotlakého plynu. Pozemek je ze severní strany ohraničensilnicí č. I/35 a z jižní strany ulicí Dvorní. U tohoto pozemku je druh izakreslení uvedené v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem. Pozemekparc. č. 1765/1: Pozemek jerovinný až mírně svažitý a má tvar písmene „L“. Východní část pozemku sloužíjako trvalý travní porost, západní a severní část pozemku je neudržovaná (dleodměření z KM cca 5476 m2), zarostlá trávou a nálety. V severní části pozemkuje provedena kanalizační stoka, která pozemek dále křižuje směrem na jih. Vjižní části pozemek křižuje také vodovod. Při jižní straně pozemku je vedenplyn. Pozemek je ze severní strany ohraničen silnicí č. I/35 a z jižní stranyulicí Dvorní. Při jižní straně pozemku podél ulice Dvorní jsou na sousednímpozemku vzrostlé listnaté stromy. U tohoto pozemku je druh pozemku a zakreslenípodle stavu uvedeného v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem. Pozemekparc. č. 1765/9: Pozemek jepřevážně svažitý, má protáhlý přibližně trojúhelníkovitý tvar, slouží jako mezmezi silnicí I/35 a říčkou Třebůvka. U tohoto pozemku je druh pozemku azakreslení podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí částečně v souladu seskutečným stavem. Druh pozemku uvedený v evidenci KN neodpovídá skutečnémuvyužití. Pozemekparc. č. 1769/7: Pozemek jepřevážně svažitý, má trojúhelníkovitý tvar, v severní části travnatý povrch ajižní část o výměře cca 69 m2 (bylo odměřeno z KM) je tvořena korytem potoka.Pozemek se nachází v těsné blízkosti přemostění silnice I/35 ulicí Jevíčská. Utohoto pozemku je druh pozemku a zakreslení podle stavu uvedeného v katastrunemovitostí částečně v souladu se skutečným stavem. Druhem pozemku se jednáčástečně o vodní plochu. Pozemek parc. č. 1769/8: Pozemek jerovinný, má protáhlý přibližně lichoběžníkovitý tvar, travnatý povrch, sloužíjako trvalý travní porost. U tohoto pozemku je druh pozemku a zakreslení podlestavu uvedeného v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem. Pozemekparc. č. 1769/9: Pozemek jesvažitý, má přibližně lichoběžníkovitý tvaru, travnatý povrch částečně snálety, slouží jako mez mezi silnicí I/35 a říčkou Třebůvka. Pozemek se nacházíčástečně pod přemostěním silnice I/35 ulicí Jevíčská. U tohoto pozemku je druhpozemku a zakreslení podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí částečně vsouladu se skutečným stavem. Druh pozemku uvedený v evidenci KN neodpovídáskutečnému využití. Dle stavebníhopovolení ze dne 3. 12. 2001 č.j. Výst.991/01 byla na pozemcích parc. č. 1742/2,1751/1, 1752, 1753/1 v k. ú. Moravská Třebová povolena stavba „OBCHODNÍ CENTRUMv Moravské Třebové, Předměstí, Dvorní ul.“. Stavba měla obsahovat: - Obchodnícentrum (market s nepotravinářským zbožím se zázemím, market potravin sezázemím, 9 malých prodejen se zázemím, rychlé občerstvení), parkoviště pro 270osobních vozidel, přeložku plynu, přípojku telefonu, přípojku VN a distribučníčást trafostanice, osvětlení parkoviště, terénní a sadové úpravy. 

Příslušenství

Nejsou dostupné údaje o příslušenství.

Vybavení domu

Nejsou dostupné údaje o vybavení.

Kontaktovat prodejce

Po odeslání dotazu vás bude prodejce kontaktovat.

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

Pevná linka: 224 319 204224 zobrazit kontakt
E-mail: drazby@exekutorskyurad.eu zobrazit kontakt @exekutorskyurad.eu

Nezapomeňte uvést, že nabídka je na portálu RealHit.cz vedena pod tímto kódem: REALHITCZ-DR00070999
logo E-AUKCE.COM

E-AUKCE.COM

Adresa : Štětkova 1638/18 , 14000 Praha
Telefon : +420 241 416 417 +420 zobrazit kontakt
E-mail: spravce@e-aukce.com zobrazit kontakt @e-aukce.com
Mobil: +420 776 555 546 +420 zobrazit kontakt
www: www.e-aukce.com

  • NOVĚ DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZAPLATÍ KUPUJÍCÍ NOVĚ DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZAPLATÍ KUPUJÍCÍ

        Od 1. listopadu 2016 při prodeji nemovitých věcí daň za nabytí nemovitých věcí nově bude hradit kupující a to bez možnosti dohodnout se jinak. Doposud k tomu byl ze zákona zavázán prodávající, přičemž strany se mohly domluvit, že...

  • REALITNÍ ZÁKON REALITNÍ ZÁKON

      Český realitní trh v blízké době čeká plno změn. Činnost realitních makléřů i kanceláří má být totiž upravena zákonem, na který tento trh čeká už dvacet let. Realitní zákon připravuje ministerstvo pro místní rozvoj a měl...