0

Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený (z důvodu neumožnění prohlídky nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva, bez využitého podkroví, se sedlovou a mírnou pultovou střechou krytou eternitovými šablonami a plechovou krytinou. Rodinný důmje nepravidelného půdorysného tvaru. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 100 roků. Vytápění rodinného domu je uvažováno jako standardní. V průběhu životnosti rodinný dům zřejmě procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbána. Oceňované nemovité věci jsou situovány v zóně 1 - „zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně/záplavy“. Dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno rokem kolaudace objektu 1915. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako - stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektu je patrné z ocenění. Dispoziční řešení rodinného domu: Vnitřní dispozice rodinného domu nebyla zjištěna, neboť povinným nebyl předmět oceněnízpřístupněn. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace před rodinným domem). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1433/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Zlaté Hory, nám. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory.

Příslušenství

Nejsou dostupné údaje o příslušenství.

Vybavení domu

Nejsou dostupné údaje o vybavení.
  • NOVĚ DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZAPLATÍ KUPUJÍCÍ NOVĚ DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZAPLATÍ KUPUJÍCÍ

        Od 1. listopadu 2016 při prodeji nemovitých věcí daň za nabytí nemovitých věcí nově bude hradit kupující a to bez možnosti dohodnout se jinak. Doposud k tomu byl ze zákona zavázán prodávající, přičemž strany se mohly domluvit, že...

  • REALITNÍ ZÁKON REALITNÍ ZÁKON

      Český realitní trh v blízké době čeká plno změn. Činnost realitních makléřů i kanceláří má být totiž upravena zákonem, na který tento trh čeká už dvacet let. Realitní zákon připravuje ministerstvo pro místní rozvoj a měl...