0

Rodinný dům a pozemky, Rusava

* Poloha zobrazená na mapě může být pouze orientační

Podrobnosti o nemovitosti

Kategorie: Pozemky ID zakázky: REALHITCZ-DR00073786
Podkategorie: Zahrada Stav zakázky: aktivní
Typ: Prodej   
Plocha: - Vloženo: 20.9.2017
Poslední úprava: 26.11.2017
Adresa: Rusava, Kroměříž
Cena: 332 000,- Kč / za nemovitost
bez právního servisu

Předmětem nedobrovolné dražby nemovitých věcí v rámci exekučníhořízení je rodinný dům se zahradou včetně příslušných pozemků, stavbu probydlení se zahradou včetně příslušných pozemků, lesní pozemky, pozemky trvalýchtravných porostů, pozemek orné půdy a ostatní plochy. Nemovitá věc zapsaná naLV č. 422 k. ú. Rusava se nachází v obci Rusava, v okresu Kroměříž, Zlínskýkraj.Nemovitá věc představuje rodinný dům č. p. 12 na pozemkuparc. č. St. 374 včetně tohoto pozemku a pozemku zahrady parc. č. 2534/16, sekterým tvoří jednotný funkční celek. Jedná se o samostatnou zděnou stavbu s jedním nadzemnímpodlažím, přičemž nad tímto podlažím se nachází půda. Nemovitost má sedlovoustřechu. Celá nemovitost je bez omítnuté fasády. Levá část domu při pohledu zesilnice je stavěna z probetonu, okna jsou v této části nová dřevěná. Nachází sezde také vchod do domu skrz nové hnědé dřevěné dveře. Větší pravá část jetvořena pouze oranžovými cihlami s původními dřevěnými okny. Součástí rodinnéhodomu je další částečně zděná stavba s dřevěným obložením v horším stavebně technickémstavu, která slouží jako technická místnost a k uskladnění vybavení. Jerozdělena na dvě části, má dva vchody a v horní části vždy okno. Dále se napozemku nachází dvě dřevěné kůlny ve špatném zanedbaném stavu. Za domem vesvahu se nachází nízká kamenná stavba se sedlovou střechou a dřevěnýmivchodovými dveřmi. Dům se nachází přímo u silnice vedoucí skrz obec.Jelikož nebyl umožněn přístup do vnitřních prostor nemovitévěci, není k dispozici stav interiéru. Je považován za standardní. Dům nenítrvale obydlen.Exteriér domu je tvořen neomítnutou fasádou. Celkově jestavba a její součásti v horším zanedbaném stavebně technickém stavuvyžadujícím dokončení a rekonstrukce.Pozemek, na kterém se rodinný dům nachází, je svažitý a jeoplocen pletivovým a kovovým plotem. Přístup na pozemek je možný skrz zelenáplechová vrata přímo ze silnice. Za domem je umístěna zahrada, která nenípříliš udržovaná. Na zahradě se nachází listnaté stromy, keře a další travníporost.Předmětné nemovité věci, stavba pro bydlení bez čp/če napozemku parc. č. St. 215 včetně zahrady parc. č. 1290, pozemků trvaléhotravního porostu parc. č. 1291, 1294/1, 1294/2 a pozemek orné půdy par. č.1288, jsou umístěny 2,5 km severovýchodně od centra obce Rusava. Předmětnépozemky se nachází na polosamotě v blízkosti lesů. Nemovitá věc je dostupná pomístní komunikaci. Nejbližší autobusová zastávka se nachází ve vzdálenosti 2km. Oceňovaná nemovitá věc představuje stavbu pro bydlení bezčp/če na pozemku parc. č. St. 215 včetně tohoto pozemku a pozemku zahrady parc.č. 1290, se kterým tvoří jednotný funkční celek, dále pozemky trvalého travníhoporostu parc. č. 1291, 1294/1, 1294/2 a pozemek orné půdy par. č. 1288. Podlenáhledu do katastru nemovitostí a provedeného místního šetření však nebylastavba bez čp/če identifikována.Jedná se o několik mírně svažitých pozemků, které se nacházív blízkosti sebe a nejsou oploceny. Na pozemcích se nachází převážně listnatéstromy, keře a další travní porost. Pozemky se nachází v blízkosti rodinnýchdomů a jsou dostupné po zpevněné cestě.Předmětné nemovité věci, lesní pozemky parc. č. 1000/4,1000/7, pozemek trvalého travního porostu parc. č. 1000/1 a pozemek ostatníplochy parc. č. 1073/2, jsou umístěny 3 km severovýchodně od centra obceRusava. Nemovité věci jsou dostupné po místní zpevněné cestě. Jedná se olokalitu trvalých travních porostů a lesních pozemků. Oceňovaná nemovitá věc představuje lesní pozemky parc. č.1000/4, 1000/7, pozemek trvalého travního porostu parc. č. 1000/1 a pozemekostatní plochy parc. č. 1073/2.Lesní pozemky představují dva na sebe navazující pozemky, nakterých se nachází listnaté stromy tvořící les. Pozemek má téměř obdélníkovýtvar, je mírně svažitý a není oplocen. Pozemek trvalého travního porostupředstavuje neoplocenou udržovanou louku v mírně svažitém terénu. Nachází sezde také pár listnatých stromů. Pozemek ostatní plochy je představovánlistnatými stromy a je obdélníkového tvaru.Pozemky sousedí s dalšími lesními pozemky a loukami.V katastru nemovitostí je pozemek parc. č. St. 374 evidovánjako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 286 m2. Parcela č. 2534/16 je vedenajako zahrada a její výměra činí 661 m2. Pozemek parc. č. St. 215 je evidovánjako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2. Parcela č. 1290 je vedena jakozahrada a její výměra činí 339 m2. Pozemek parc. č. 1291 je veden jako trvalýtravní porost o výměře 920 m2. Pozemek parc. č. 1294/1 je veden jako trvalýtravní porost o výměře 367 m2. Pozemek parc. č. 1294/2 je veden jako trvalýtravní porost o výměře 1435 m2. Pozemek parc. č. 1288 je veden jako orná půda ovýměře 1006 m2. Pozemek parc. č. 100/1 je veden jako trvalý travní porost ovýměře 2159 m2. Pozemek parc. č. 1000/4 je veden jako lesní pozemek o výměře2973 m2. Pozemek parc. č. 1000/7 je veden jako lesní pozemek o výměře 190 m2.Pozemek parc. č. 1073/2 je veden jako ostatní plocha o výměře 40 m2.Zastavěná plocha domu č. p. 12 na parc. č. St. 374 činíodhadem 132 m2. Na základě informací získaných z náhledu do Katastrunemovitostí (LV, katastrální mapa, ortomapa), provedeného místního šetření aodborného odhadu znaleckého ústavu, odhad užité plochy domu činí 105,6 m2.Půdorys ani jiná technická dokumentace nebyly předloženy.

Příslušenství

Nejsou dostupné údaje o příslušenství.

Vybavení domu

Nejsou dostupné údaje o vybavení.

Kontaktovat prodejce

Po odeslání dotazu vás bude prodejce kontaktovat.

Křivánek Lukáš, Mgr.

Křivánek Lukáš, Mgr.

Pevná linka: 353 224 896353 zobrazit kontakt
E-mail: podatelna@eukv.cz zobrazit kontakt @eukv.cz

Nezapomeňte uvést, že nabídka je na portálu RealHit.cz vedena pod tímto kódem: REALHITCZ-DR00073786
logo E-AUKCE.COM

E-AUKCE.COM

Adresa : Štětkova 1638/18 , 14000 Praha
Telefon : +420 241 416 417 +420 zobrazit kontakt
E-mail: spravce@e-aukce.com zobrazit kontakt @e-aukce.com
Mobil: +420 776 555 546 +420 zobrazit kontakt
www: www.e-aukce.com

  • Investice do zahraniční nemovitosti

      Dovolená je oddychový čas, kdy vypustíte všechny starosti pracovního života a užíváte si zaslouženého odpočinku. Každý z Vás má pro dovolenou jiné kritéria a někteří se rádi vracíte, rok co rok, do oblíbené destinace. A možná...

  • Mezonet, aneb byt plný prostoru

    Mezonet je vícepodlažní bytová jednotka, kterou najdete v bytovém domě. Vícepodlažní byty působí vzdušně, komfortně a v případě bydlení více osob, dokáží vytvořit větší soukromí. Díky tomu jsou často vyhledávány nejen mladými rodinami, tak studenty vysokých škol, kteří...