0

Nemovitost - se nachází v zastavěné části obce Trpišovice, okr. Havlíčkův Brod. Povinný se namístní šetření nedostavil. Místnímu šetření nebyl nikdo přítomen. Na místně příslušném stavebnímúřadě nebyla dohledána žádná projektová dokumentace k oceňovanému objektu rodinného domu.Objekt byl proto nepřímo zaměřen laserovým dálkoměrem z okolí domu a veřejně přístupných míst.Rozhodující parametry jsou proto stanoveny na základ ě přibližných nepřímo změřených údaj ů neboje užito odborného odhadu. Další-ústní informace byly získány od majitele sousední nemovitosti ana OU v Trpišovicích. Tyto informace nebylo možné ověřit.Objekt rodinného domu č.p. 6 - jedná se o zděný samostatně stojící objekt. Objekt je zřejměnepodsklepen, má dvě nadzemní podlaží, střecha je šikmá sedlová s půdním prostorem. Stá říobjektu je odhadnuto na cca 65 let. Z vnějšku jsou na objektu patrné stavební úpravy - vnějšíobvodové zateplení s novou fasádní omítkou, částečná výměna střešní krytiny v zasní části objektuza asfaltový šindel. Dle nahlédnutí přes okenní otvory jsou uvnitř objektu patrné menší (částečnéstavební úpravy (některé provedeny méně odborným způsobem nebo ne zcela dokončeny) -částečná výměna podlahových krytin, částečná výměna oken za plastová, zřejmě částečné úpravavnitřních instalací. Některá okna ve 2.NP jsou rozbitá.Zastavěná plocha objektu cca 149m2, obestavěný prostor cca 962m3, užitná plocha je cca 180m2.Popis konstrukcí a vybavení - základy jsou kamenné, svislé konstrukce jsou zděné, střecha šikmásedlová nad částí půdorysu valbová, střešní krytina plechová nebo asfaltový šindel, klempířsképrvky z pozink.plechu, vnější omítky tenkovrstvé na zateplení, okna dřevěná kastlíková (z části oknaplastová). V objektu je zřejmě koupelna a WC, kuchyň. Vytápění je pravděpodobně lokálnímitopidly na tuhá paliva. Objekt je napojen na ing. sít ě - voda, elektro. Kanalizace je pravděpodobněsvedena do septiku.Příslušenství - objektu č.p. 6 tvoří:- přípojky ing. sítí - elektro, voda. Kanalizace do septiku, septik, oplocení pozemků, zpevněnéplochy.- zděná kůlna kolmo navazující na zadní část objektu RD č.p. 6 - zděný jednopodlažní objekt sšikmou sedlovou střechou, střešní krytina je eternitová a na částí střechy plechová. Objekt je v zanedbaném původním technickém stavu s celkově vyšším opotřebením.

Příslušenství

Nejsou dostupné údaje o příslušenství.

Vybavení domu

Nejsou dostupné údaje o vybavení.
  • NOVĚ DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZAPLATÍ KUPUJÍCÍ NOVĚ DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZAPLATÍ KUPUJÍCÍ

        Od 1. listopadu 2016 při prodeji nemovitých věcí daň za nabytí nemovitých věcí nově bude hradit kupující a to bez možnosti dohodnout se jinak. Doposud k tomu byl ze zákona zavázán prodávající, přičemž strany se mohly domluvit, že...

  • REALITNÍ ZÁKON REALITNÍ ZÁKON

      Český realitní trh v blízké době čeká plno změn. Činnost realitních makléřů i kanceláří má být totiž upravena zákonem, na který tento trh čeká už dvacet let. Realitní zákon připravuje ministerstvo pro místní rozvoj a měl...