0

Dražba

Vyberte si z naší nabídky Dražba

Aktuální nabídky (7)

Dražba pozemků - podíl 1/3, okr. Vyškov

Zařazení: prodej pozemků Nemotice

Plocha pozemku: m2

Pozemky parc. č. 401, parc. č. 1586, parc. č. 1588/46, parc. č. 1590, prc. č. 1592/31 a parc. č. 1963/15, které se nacházejí cca 800-1200 m severovýchodně a severozápadně od okraje zastvěné části obce Mouchnice. Bližší informace ve znaleckém posudku.

120 EX 789/09 - 1/4 pozemku v Rychtářově, okres Vyškov

Zařazení: prodej pozemků zahrada Vyškov

Plocha zahrady: m2

Jedná se o podíl 1/4 pozemku v k. u. Rychtářov, okres Vyškov. Pozemek je veden jako trvalý travní porost, svažitého charakteru, užíván jako zahrada. Nachází se v chatařské oblasti. Přistup k pozemku je z místní nezpevněné cesty. Na pozemku je postavena...

Dražba budovy (kulturní a osvětové zařízení) s pozemky, okr. Vyškov

Zařazení: prodej komerčních nemovitosti Vyškov

Stav nemovitosti: -

Pozemek parc. č. st.  1159 (zastavěná plocha a nádvoří) jejížsoučástí je stavba č.p. 661, pozemek parc.č. 915/6 ( ostatní plocha), pozemekparc.č. 915/8 ( ostatní plocha), pozemek parc.č. 915/9 ( ostatní plocha) ,pozemek parc.č. 915/10 ( ostatní plocha)...

Dražba pozemků (3 841 m2), okr. Vyškov

Zařazení: prodej pozemků Dobročkovice

Plocha pozemku: m2

Pozemek parc. č. 2133 se nachází na západním okraji zastavěné části obce Dobročkovice v záplavové oblasti. Jedná se o travnatý rovinný pozemek nepravidelného tvaru. Pozemek parc. č. 2538/101 a parc. č. 2557/23 se nacházejí cca 160 m a 800 m jižně od...

107 DD 2/17: id. 1/2 rodinného domu v obci Bučovice (okres Vyškov)

Zařazení: prodej domů Bučovice

Stav domu: -

Předmětem dražby je:- id 1/2 pozemku parc. č. 1322, součástí je stavba Bučovice č. p. 339, zaps. na LV 1092 pro k.ú. a obecBučovice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov.Shora uvedené nemovité věci budou draženy s...

Podíl 1/3 na pozemcích zejm. orné půdy k.ú. Zbýšov, okr. Vyškov

Zařazení: prodej pozemků zemědělská půda Zbýšov

Plocha pozemku: m2

Dražen je id. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemcích zejm. orné půdy - k. ú. Zbýšov, okr. Vyškov, celkem o výměře 16.175 m2.

Stavební pozemky v obci Rostěnice-Zvonovice, okr. Vyškov

Zařazení: prodej pozemků pro bydlení Rostěnice-Zvonovice

Plocha pozemku: m2

Předmětem ocenění je pozemek p.č. 278/26 – orná půda, tento pozemek je situován v severní okrajové zastavěné části obce Rostěnici-Zvonovice v místní části Rostěnice v mírně sklonitém terénu. Okolní zástavba je tvořena rodinnými domy a zemědělským areálem....

Právě si prohlížíte v pořadí 1. až 15. nabídku v kategorii Dražba z celkového počtu 7.

Často hledané:

Hlídací pes

Získejte rychle nejnovější nabídky nemovitostí

Nastavit hlídacího psa

Nemovitosti dle typu

Nemovitosti dle kategorie

Nemovitosti dle mikroregionu