0
Dnes je pátek 23.4.2021 a svátek má Vojtěch

Nový stavební zákon - Do roka a do dneDne 24.8.2020 došlo vládou ČR ke schválení nového stavebního zákona.
 

Dle nového zákona by se mělo výrazně urychlit povolování staveb. Zpětnou vazbu by nyní od úřadů měli stavebníci znát do 345 dní a
to včetně odvolání a přezkoumání. Mělo by se zabránit současné situaci, kdy se na povolení čekalo mnohdy i několik let.
V případě posouzení vlivu životního prostředí by čekací doba neměla přesáhnout 375 dní. Maximální čekací lhůty by měly být pevné
a nemělo by dojít k jejich překročení. Vláda však slibuje daleko kratší termín a maximální prodlevu mohou očekávat pouze cizinci
nebo stavby pod které spadá probíhající dědické řízení.
 

Nový stavební zákon zavádí nové principy a opatření, díky kterým dojde k pevnému stanovení lhůty pro rozhodování,
fikce k vyjádření orgánu a opatření proti nečinnosti stavebního úřadu. Zákon nyní zavádí lhůtu pro vyjádření a to 30 dnů,
kterou je možné prodloužit pouze u složitých případů o dalších 30 dní. V případě nedodržení se bude mít za to, že úřady souhlasí
a nemají žádné připomínky. Pro úřady bude platit, že pokud nedojdou k rozhodnutí ve stanovených termínech
(30, 60, 120 
dní - dle druhu stavby a možného prodloužení) převezme řízení nadřízený krajský státní stavební úřad, který řízení dokončí. 

Stavebník bude také oproštěn od častého lítání po orgánech, aby měl všechna potřebná razítka. Většinu nyní zajistí integrace orgánů
do stavebních úřadů, díky které se vše zajistí v jedné žádosti o povolení. U orgánů, které integrovány nebudou, dojde k výše zmíněné
fikci souhlasu. Dále dochází ke změně u odvolacího orgánu. Ten bude muset sám potvrdit nebo změnit rozhodnutí stavebního úřadu.
 

Dále nový stavební zákon přinese pouze jedno řízenína základě kterého se následně vydá pouze jedno povolení. Očekávat můžeme
také zrychlené řízení u případů bez rozporu, kdy je podána kompletní žádost se souhlasy všech účastníků řízení. Využít zrychleného
řízení mohou stavitelé rodinných domků a v případě čistého průběhu stavební povolení obdrží do 30 dní.  Dochází také k úpravě
u drobných staveb, které již nebudou muset procházet žádným povolováním.
 

 

Souhrn změn: 
 
·         jedno řízení před jedním stavebním úřadem 
·         stanovené lhůty, fikce souhlasného vyjádření dotčeného orgánu a opatření proti nečinnosti 
·         apelační princip 
·         integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů v maximální možné míře   

 
 


Vložit komentář

Políčka označená * jsou povinná - musí být vyplněna.