0
Dnes je úterý 18.5.2021 a svátek má Nataša

Programy státního fondu podpory investic

 

Státní fond podpory investic působí pod Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a nabízí žadatelům možnosti úvěrů a dotací pro soukromé osoby i živnostníky.  

SFPI nabízí mnoho programů, díky kterým mají žadatelé možnost úspory vlastních financí při koupi, stavbě či opravách obydlí po živelných katastrofách. 

Programy SFPI: 


  • Nájemní byty 

Nabízí úvěry až do výše 90% na stavbu, opravu, přístavbu či nadstavbu bytových jednotek, které budou sloužit k pronájmu pro seniory, zdravotně či příjmově vymezené osoby, zletilé osoby do 30 let a osoby, jejich obydlí zničila živelná katastrofa. 

 

  • Výstavba pro obce 

Program na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a domů smíšených. 

 

  • Vlastní bydlení 

Program pro mladé do 40 let, kteří pečují o dítě do 15 let věku. Slouží k pořízení či modernizaci vlastního bydlení.  

Pro modernizaci stát nabízí úvěr do výše 600.000 Kč, pro stavbu domu je výše stanovená na 2.400.000 Kč a pro koupi bytu 2.000.000 Kč. Úvěr však nesmí přesáhnout 90% ceny. 

 

  • Zateplování 

Slouží k zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí, pořízení a instalaci stínění v exteriéru, rekuperaci, výměna hlavního zdroje tepla za zdroj, který využívá ke spalování zemní plyn či obnovitelné zdroje energie. Dále k pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrži, pořízení centrálního vytápění v bytovém domě, připojení bytového domu k soustavě zásobující dům tepelnou energií. Pro regulaci otopné soustavy, její modernizaci včetně výměny rozvodů a otopných těles, pořízení nebo výměnu předávací stanice, výměnu oken a dveří, výměnu výtahu. 

Dotace je až do výše 90 mil. Korun ve výši do 90% ceny. 

 

  • Panel 2013+ 

Snížení energetické náročnosti domu, opravy poruch domu, oprava a modernizace společných prostor, modernizace bytových jader. Je kladen důraz na komlexnost oprav. 

 

  • Živel 

Pro opravu obydlí nebo jeho částí poškozených v souvislosti s živelní pohromou, výstavbu nového obydlí (musí probíhat mimo záplavové území), pořízení obydlí koupí nebo dražbou (mimo záplavové území), budování protipovodňových opatření v souvislosti s opravami obydlí. 

K opravě stát nabízí až 300.000 Kč do výše 90%, na výstavbu 2.500.000 Kč do výše 80%, na pořízení 1.500.000 Kč ve výši 80%. 

 

  • Regenerace sídlišť 

Přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného prostředí. 

 

  • Brownfieldy 

Revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití. 


Více informací naleznete na https://sfpi.cz


Vložit komentář

Políčka označená * jsou povinná - musí být vyplněna.