Dnes je úterý 23.7.2024 a svátek má Libor

Jak je to s energetickými štítky při prodeji či pronájmu?


Při prodeji či pronájmu nemovitosti energetický štítek (PENB) ano či ne?


Ať už se nám to líbí či ne, zákon hovoří jasně. Až na drobné výjimky, které si
popíšeme níže platí následující: Vlastník budovy či její ucelené části je povinen
zajistit, předložit a dodat originál či kopii PENB při prodeji či pronájmu, a to už při
inzerci, nikoli před samotným prodejem, jak se řada prodávajících či pronajímatelů
mylně domnívá. Pokud se tak nestane, již v tento okamžik se vystavuje pokutě až
200.000,-Kč od příslušného úřadu.

Výjimka osvobození od této povinnosti se vztahuje na následující:
- Je-li budova kulturní památkou, či není kulturní památkou, ale nachází se
památkové rezervaci.
- Je-li budova, nebo ucelená část budovy, která byla vystavěna a poslední větší
změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947, a navíc
se musí na tomto obě strany písemně dohodnout.
- U bytové jednotky, která nemá vlastní zdroj vytápění, a nebyl ani na vyžádání
dodán společenstvím vlastníků jednotek či správcem majiteli energetický
štítek, může nahradit majitel tento dokument vyúčtováním dodávek elektřiny,
plynu, a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé tři roky. Pokud
má bytová jednotka centrální vytápění lze předložit pouze energetický štítek
pro celou budovu. Dodat by ho mělo opět společenství vlastníků jednotek,
pokud společenství vzniklo, a správce, pokud společenství vlastníků jednotek
nevzniklo.

Platnost štítku je 10 let, pokud se tedy neprovede změna na dokončené budově,
nebo na způsobu vytápění, ohřevu vody, či chlazení. Musí být vždy zpracován
energetickým specialistou. Cena štítku se liší a určuje ji specialista. Cena se
pohybuje od 1.500,-Kč při zpracování online, od 2.500,-Kč pokud specialista přijede
na místo, kde se budova či byt nachází. Určitě doporučujeme návštěvu specialisty na
místo. Při první variantě je potřeba vše důležité změřit svépomocí, a energetický
specialista se tak zbavuje své zodpovědnosti. Při druhé variantě se jedná o návštěvu
specialisty, která trvá cca jednu hodinu, dle velikosti měřené stavby, a zodpovědnost
přebírá. Což za příplatek určitě stojí. Zákon hovoří nejen o existenci štítku, ale také o
jeho platnosti, a správnosti údajů v něm, za což vás opět může patřičný úřad
pokutovat. Shrnujeme jen to nejpodstatnější, vše ostatní lze nastudovat v zákonu č.
406/2000 Sb. popřípadě se obrátit na realitní kanceláře, makléře, či energetické
specialisty.