Dnes je sobota 25.5.2024 a svátek má Viola

Doložka k nájemní smlouvě - zvyšování nájemného (tzv. inflační doložka dle nového občanského zákoníku)

V souladu s ustanovením § 2248 nového občanského zákoníku je nově možno sjednat ve smlouvě o nájmu bytu také tzv. inflační doložku. Pronajímatel má nyní možnost sjednat si s nájemcem tzv. inflační doložku, dle níž je pronajímateli umožněno každoročně k  1. lednu příslušného kalendářního roku nájemné zvýšit. Zvýšení nájemného se vypočítá dle míry vyhlášené inflace, zveřejněné Českým statistickým úřadem. Ta je stanovena za předcházející kalendářní rok, za předpokladu, že míra inflace přesáhne hodnotu ………%.  Pronajímatel musí vždy zvýšení nájemného nájemci písemně oznámit. Příklad, jak by taková doložka mohla vypadat, naleznete níže.

 

Doložka k nájemní smlouvě - zvyšování nájemného (tzv. inflační doložka) - vzor ke stažení zdarma

 

Doložka k nájemní smlouvě - zvyšování nájemného (tzv. inflační doložka)

(§2248 nový občanský zákoník)

Příloha..... nájemní smlouvy

Inflační doložka

Tato příloha je nedílnou součástí nájemní smlouvy, kterou je uzavřen nájem bytu/domu specifikovaný v článku I této smlouvy. Pronajímatel si tímto vyhrazuje právo každoročně zvyšovat nájemné v souladu s § 2248 nového občanského zákoníku, a v souladu s mírou inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem.