0
Dnes je úterý 28.3.2023 a svátek má Soňa

Koupě na zkoušku – doložka kupní smlouvy (nový občanský zákoník)

Nový občanský zákoník zavádí institut koupě na zkoušku, který lze sjednat také pro nemovitou věc. Jedná se nedílnou součást kupní smlouvy a po jejím sjednání by měl kupec ve zkušební době sdělit, zda věc schvaluje.

 

Koupě na zkoušku – doložka kupní smlouvy - vzor ke stažení zdarma

 

Koupě na zkoušku – doložka kupní smlouvy

dle § 2150 nového občanského zákoníku

 

Příloha ….….. smlouvy

 

Koupě na zkoušku

 

Tato příloha je nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou je uzavírána koupě nemovitosti specifikované v článku I této smlouvy. Kupující tuto nemovitost kupuje na zkoušku, tedy s podmínkou, že ve zkušební lhůtě tří měsíců od předání předmětu kupní smlouvy, že věc schválí.

Pokud kupující věc písemně neodmítne ve zkušební době, poté co ji převzal, platí, že věc schválí.

Pokud kupující věc nepřevezme, pak koupě na zkoušku povahu podmínky odkládací. V případě uplynutí zkušební doby se považuje za zmařenou, jestliže kupec věc neschválí.

Pokud je věc v horším stavu, než v jakém ji kupující převzal, nemá právo ji odmítnout, přižeň ke změnám vyvolaným zkoušením se nepřihlíží.

Komentáře k článku

Beata Luhová, 4.5.2014 21:24

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat v případě uplatnění podmínky rozvazovací, tedy já jako kupující nemovitost (byt) převezmu a budu zapsaná do katastru nemovitostí. A co v případě, že nemovitost si koupit chtít nebudu, tak jakou formou se to na katastru řeší. Ve zkušební lhůtě věc odmítnu, katastru se to oznámí ….. jak? A také jak je to s placením daně s převodu nemovitosti? Kdy je povinnost ji zaplatit. Co když si strany sjednají delší zkušební lhůtu než 1 rok? Je nutné ujednat v kupní smlouvě kupní cenu, když se jedná o koupi na zkoušku?Nemůže být domluvená až po uplynutí smluvené lhůty? Pokud by právo odstoupit od kupní smlouvy , měl pouze kupující, tak by kupní cena zřejmě sjednaná být měla.

Odpovědět
Mgr. Kateřina Trundová, 5.5.2014 09:24

Dobrý den,

pokud byste nemovitost převzala, pak by byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí a byla jste zapsána jako majitel nemovitosti. V případě, že nemovitost nepřevezmete, pak musíte nemovitou věc vrátit prodávajícímu, který Vám zároveň vrátí částku odpovídající kupní ceně. Spolu s novým občanským zákoníkem byl přijat také nový katastrální zákon, který mimo jiné umožňuje zápis ujednání koupě na zkoušku. Po uzavření kupní smlouvy bude podán návrh na vklad takového ujednání. Pokud dojde k převzetí věci, pak by byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí a byla jste zapsána jako majitel nemovitosti. V případě, že nemovitost nepřevezmete, pak musíte nemovitou věc vrátit prodávajícímu, který Vám zároveň vrátí částku odpovídající kupní ceně. Také bude nutné podat návrh na zrušení zápisu ujednání koupě na zkoušku. Z uvedeného je patrné, že praxe je taková, že dojde k uhrazení věci na zkoušku, v kupní smlouvě tedy bude ujednána i cena nemovitosti, pokud nedojde k převzetí věci, kupní cena bude vrácena. Návrh na vklad může podat ten, jehož právo vzniká, mění se nebo rozšiřuje a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo omezuje, kterýkoliv z nich (i všechny osoby takto dotčené) Lhůta pro převzetí může být sjednána i delší. Daň z převodu nemovitosti již od 1. 1. 2014 není, nyní se jedná o daň z nabytí nemovitosti a hradí ji prodávající. Uhrazena by měla být až po samotném převedení vlastnických práv.

Odpovědět
Beata Luhová, 11.5.2014 20:05

Moc děkuji za rychlou odpověď. Tedy jak píšete daň z nabytí nemovitosti hradí prodávající. Ale v kterým momentu? Já jako kupující, mluvím o koupi na zkoušku, kdy nemovitost (byt) převezmu, tedy jedná se o podmínku rozvazovací a budu v katastru nemovitostí zapsána jako vlastník nemovitosti. Tedy prodávající musí ve lhůtě, myslím 30 dnů, tuto daň z nabytí nemovitosti zaplatit? A co když já si koupi ve zkušební době rozhodnu byt nekoupit? Můžu tedy od kupní smlouvy ( na zkoušku) jednostranně odstoupit? A pak tedy daň z nabytí nemovitosti se platí i v tomto případě? Nebo se s jejím zaplacením může počkat až do doby, kdy se rozhodnu jestli si nemovitost ponechám nebo prodávajícímu vrátím? V rámci zkušební lhůty. Ze zákona § 2150 odst.2 u nemovitých věcí činí 1 rok, pokud si strany neujednají jinou zkušební lhůtu. Protože v případě, že kupující si koupi na zkoušku rozmyslí a nemovitost nekoupí, tak prodávající když by nemovitost chtěl prodat dalšímu kupci, tak by platil daň z nabytí nemovitosti znovu?

Odpovědět