Dnes je pátek 19.4.2024 a svátek má Rostislav

Nesouhlas se vstupem na pozemek a vzniku věcného břemene při stavebním řízení

Tímto dokumentem vyjadřuje vlastník nemovitosti nesouhlas se vstupem na jeho pozemek při probíhajícím stavebním řízení a tedy také nesouhlas se vznikem věcného břemene. Je sepsán dle nového občanského zákoníku a dalších souvisejících předpisů.

 

Nesouhlas se vstupem na pozemek a vzniku věcného břemene při stavebním řízení - vzor ke stažení zdarma

 

Nesouhlas se vstupem na pozemek a vzniku věcného břemene při stavebním řízení

Stavební úřad v ..............................

......................................................

......................................................

.......................

 

Já,                   ......................................................

bytem:             ......................................................

(dále jen jako „vlastník nemovitosti")

 

Touto listinou vyjadřuji nesouhlas se vstupem na můj soukromý pozemek, který je označen jako .................. parcela č. .................. vedený v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro ................... kraj se sídlem v ....................., Katastrálního pracoviště ......................, katastrálním území ..................... ................

Nesouhlas je s projeven k v současné době probíhajícímu stavebnímu řízení, kterým je realizována stavba níže uvedenou společností:

 

1) Společnost:     ......................................................

     se sídlem:     ......................................................

     IČ:                 .....................................................

                  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ..........., oddíl ......, vložka ............

 

2) Společnost:     ......................................................

     se sídlem:     ......................................................

     IČ:                 .....................................................

                  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ..........., oddíl ......, vložka ............

 

Datum a místo:    ......................................................

Podpis:               ......................................................

 

Převzal stavební úřad v ...................................... vzal na vědomí dne ………..

 

Úřední razítko, jméno a podpis ............……………………………………………