Dnes je pátek 19.4.2024 a svátek má Rostislav

Nesouhlas se vstupem na pozemek a vzniku věcného břemene při stavebním řízení

Pokud se Vám nelíbí, že během stavby na sousedním pozemku vzniklo věcné břemeno vstupu a průchodu přes Váš pozemek, připravili jsme pro vás vzor nesouhlasu se vstupem na pozemek a vzniku věcného břemene při stavebním řízení, který je třeba doručit stavebnímu úřadu. Stačí jej vyplnit a doručit stavebnímu úřadu.

 

nesouhlas-se-vstupem-na-pozemek-a-vzniku-vecneho-bremene-pri-stavebnim-rizeni

 

Nesouhlas se vstupem na pozemek a vzniku věcného břemene při stavebním řízení

 

Stavební úřad v ..............................

......................................................

......................................................

.......................

 

 

 Já,                   ......................................................

bytem:             ......................................................

(dále jen jako „vlastník nemovitosti")

 

Nesouhlasím se vstupem na soukromý pozemek, jako jeho vlastník, který je označený jako .................. parcela č. .................. vedený v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro ................... kraj se sídlem v ....................., Katastrálního pracoviště ......................, katastrálním území ..................... ...............

Nesouhlas je vysloven v souvislosti s probíhajícím stavebním řízením při realizaci stavby, které se zúčastňují tyto společnosti.

 

1) Společnost:     ......................................................

     se sídlem:    ......................................................

     IČ:                 .....................................................

                 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ..........., oddíl ......, vložka ............

 

2) Společnost:     ......................................................

     se sídlem:    ......................................................

     IČ:                 .....................................................

                 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ..........., oddíl ......, vložka ............

 

 

Datum a místo:   ......................................................

 

Podpis:               ......................................................

 

 

Převzal stavební úřad v ...................................... vzal na vědomí dne ………..

 

Úřední razítko, jméno a podpis ............……………………………………………