Dnes je středa 17.4.2024 a svátek má Rudolf

Plná moc fyzická osoba zastupuje jinou fyzickou osobu

Zde máte k dispozici vzor plné moci pro zastupování fyzické osoby jinou fyzickou osobou. Plnou moc je třeba doplnit a upravit dle vašich potřeb a především doplnit rozsah zástupčího oprávnění. Jedná se plnou moc dle nového občanského zákoníku.

 

Plná moc - fyzická osoba zastupuje jinou fyzickou osobu - vzor ke stažení zdarma

 

Plná moc - fyzická osoba zastupuje jinou fyzickou osobu
(§441 občanského zákoníku)

P L N Á M O C
dle ust. § 441 občanského zákoníku


Já, níže podepsaný ………………., r.č. ………….., bytem ……………, vlastník bytu - bytové jednotky číslo ………., (nemusí být uvedeno, pokud se nejdná o zastupování týkající se nemovitosti)

zmocňuji pana ……………., bytem …………………,

v tomto rozsahu zástupčího oprávnění:

(např. k mému zastupování pro vklad práva z věcného břemene vyplývajícího ze smlouvy...... (specifikace)).


V Praze dne ……………….


Podpis zmocnitele: