Dnes je pátek 24.5.2024 a svátek má Jana

Prohlášení vlastníka sousedních nemovitostí

Souhlas vlastníka sousední nemovitosti se stavbou na pozemku je vyžadován v některých případech v rámci stavebního řízení stavebním úřadem.

 

 Souhlas vlastníka sousední nemovitostí - vzor ke stažení zdarma

 

Prohlášení vlastníka sousedních nemovitostí

 

pro stavby, vedené k vydání územního souhlasu

podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Já, níže podepsaný

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Adresa:

prohlašuji, že jsem byl ve smyslu ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, jako vlastník sousedních nemovitostí, tj. pozemku parcelní číslo ………… a stavby na sousedním pozemku ………….., katastrálního území města ……….., touto formou informován o stavebním záměru

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Adresa :

 

Název stavebního záměru

Popis stavebního záměru

 

A svým podpisem souhlasím s výše uvedeným záměrem vlastníka nemovitosti.

 

Ve ……………………………… dne: …………………………….

 

 

 

                                                                                              Podpis: ……………………………………..