Dnes je sobota 25.5.2024 a svátek má Viola

Stížnost na chybu ve vyúčtování nájmu bytu

Stalo se Vám někdy, že Vám pronajímatel zaslal vyúčtování nájemného v chybné výši a vy se chcete proti této skutečnosti bránit? V souladu s novým občanským zákoníkem můžete napsat pronajímateli stížnost na chybu ve vyúčtování nájmu bytu. Níže si můžete prohlédnout vzor, a inspirovat se, jak takovou stížnost napsat.

 

Stížnost na chybu ve vyúčtování nájmu bytu - vzor ke stažení zdarma

 

Adresát (pronajímatel):

...............................................

...............................................

...............................................

....................

Datum:            …………………………

Místo:              …………………………

 

STÍŽNOST NA CHYBU VE VYÚČTOVÁNÍ NÁJMU BYTU

 

Vážený pane ……………,

vzhledem k ujednané smlouvě o nájmu bytu č.............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc. č. ................ to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost"), se na Vás tímto obracím s připomenutím, že Vámi navržený dodatek smlouvy, jímž mělo dojít ke zvýšení částky nájemného, jsem neakceptoval. Nájemné dle smlouvy tedy činí ……………… Kč měsíčně.

Ve vyúčtování nájemného za měsíc……………….je však uvedena Vámi navržená vyšší částka, která však z mé strany nebyla akceptována. Věřím, že se jednalo pouze o nedorozumění či Vaše přehlédnutí, a proto Vás žádám o nové, platné vyúčtování, které bude odpovídat smlouvě.

 

S pozdravem

…………………………………….. (nájemce)