Dnes je středa 21.2.2024 a svátek má Lenka

Upomínka (výstraha) nájemci

Zde je k dispozici ke stažení vzor upomínky (výstrahy) nájemci, pokud si přejete, abychom upomínku připravili Vám na míru, kontaktujte nás. Tato služba je zpoplatněna částkou 500,-- Kč - 2.000,-- Kč.

Bezplatný vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost RealHit.cz neodpovídá za případné právní důsledky použití vzorů smluv. V případě potřeby sepsání smlouvy dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím RealHit.cz (viz informace výše) či advokátní kancelář.

Pokud dochází nájemcem k porušování dobrých mravů v nemovitosti, může mu pronajímatel dát výpověď z nájmu. Této by však měla předcházet písemná výstraha, aby se nájemce porušování zdržel. Je nutné, aby mohl pronajímatel prokázat její doručení.

Mezi chování, jehož projevy jsou způsobilé porušovat dobré mravy v domě, patří mimo jiné např. rušení nočního klidu či tazatelem vzpomínané slovní napadání ostatních nájemníků. Aby však mohlo být důvodem k výpovědi z nájmu bytu, musí mít vyšší intenzitu, případně k němu musí docházet opakovaně. Míru této intenzity (tj. míru závadnosti chování) bude třeba posuzovat vždy individuálně a v závislosti na konkrétní situaci.

 

Upomínka (výstraha) nájemci - vzor ke stažení zdarma

 

Upomínka (výstraha) nájemci

dle § 711 a §711a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Já, (jméno a příjmení) …………… …………………, trvale bytem …………….., narozený/á…………………………., RČ: ……………….,

jako pronajímatel


zasílám upomínku


pan/í (jméno a příjmení)…………… ……………………., trvale bytem ……………, narozený/á…………………………………….., RČ: ………………..

jako nájemci

 

  1. Mezi pronajímatelem a nájemcem byla uzavřena dne ….. nájemní smlouvu týkající se nemovitosti jí specifikované.
  2. Dle stížností ostatních nájemníků a hlášení Městské/státní policie,… nájemce opakovaně porušuje dobré mravy chováním v nemovitosti specifikované v nájemní smlouvě, a to rušením nočního klidu, soustavným hlukem, zápachem, slovním napadáním ostatních nájemníků……. K uvedenému došlo ve dnech,….
  3. Žádám tímto, jako pronajímatel nemovitosti, aby se nájemce zdržel uvedeného chování, které hrubě porušuje dobré mravy.
  4. Pokud se nájemce uvedeného hrubého porušování dobrých mravů nezdrží, pronajímatel je oprávněn udělit nájemci výpověď z nájmu.

V ………………….., dne ………………….. 

 

 

Jméno a podpis pronajímatele