0
Dnes je úterý 28.3.2023 a svátek má Soňa

Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem (nový občanský zákoník)

Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem je možno podat pouze z vážných důvodů stanovených zákonem. Výpovědní doba běží od prvního dne následujícího kalendářního měsíce následujícího poté, co byla výpověď doručena nájemci. Pokud pronajímáte byt a uvažujete o výpovědi z nájmu bytu nájemci, můžete použít náš vzor uvedený níže.

 

Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem - vzor ke stažení zdarma

 

Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem

(§2288 nový občanský zákoník)

V ………………….. dne ….……..

Vážený pan / Vážená paní                                           

…………………

nar. ……………                                   

bytem……………………………..

……………………………………. (nájemce)                                                                                              

„doporučeně do vlastních rukou“

VÝPOVĚĎ Z NÁJMU BYTU

V souladu s § 2288 nového občanského zákoníku tímto já…………………..nar.…………………bytem……………………………jako pronajímatel bytu vypovídám nájem bytu/domu sjednaný v nájemní smlouvě uzavřené dne………………., bytové jednotky/domu/pozemku

dům a pozemky: - budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................ - budova bez čp/če, zp. využití .............., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................. - pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2 - pozemek zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2 to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").

byt: - jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ...................... - spoluvlastnický podíl na společných částech výše popsané budovy o velikosti id. ....... - spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ............ o velikosti id. ............ to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

Výpověď podávám z důvodů uvedených v § 2288 (odst. 1,2, písm. – specifikujte), kvůli skutečnosti, že…………………………………………………………………………………………………………………..

Prvním dnem kalendářního měsíce poté, co obdržíte do rukou tuto výpověď nájmu předmětné nemovitosti, začíná běžet zákonná tříměsíční lhůta.

Dle § 2286 odst. 2 občanského zákoníku Vás tímto poučuji o možnosti vznést proti této výpovědi námitky do dvou měsíců ode dne obdržení výpovědi, na základě nichž může soud přezkoumat, zdali je podaná výpověď oprávněná.

S pozdravem

 

………………………………………..

Komentáře k článku

VR, 10.2.2017 01:15

Dobrý den,
plánuji koupit byt od s.r.o.,v bytě je nájemník se smlouvou na dobu neurčitou. Je ochoten smlouvu na dobu neurčitou zručit dohodou a převzít smlouvu na dobu určitou.
Prosím zda je to možné.
Děkuji VR

Odpovědět
RealHit.cz, 13.2.2017 11:39

Dobrý den,

vše je na svobodné vůli a dohodě obou smluvníst stran. Pokud tedy nájemce je ochoten podepsat novou smlouvu, je to možné.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Denisa Procházková, 8.2.2017 20:30

Dobrý den,
mám v plánu kupovat byt v OV, ale aktuálně je byt obýván solventním nájemníkem od roku 2015. Platná nájemní smlouva je uzavřena do konce října 2017 s původním majitelem. Chci se zeptat, jestli jako nová majitelka můžu smlouvu vypovědět, abych se do bytu mohla sama co nejdříve nastěhovat.

Děkuji mnohokrát za odpověď

Odpovědět
RealHit.cz, 9.2.2017 21:27

Dobrý den,

v případě prodeje bytu, na který je uzavřena nájemní smlouva, pak nový vlastník vstupuje do původního nájemnho vztahu. Výpověď lze dát nájemci pouze ze zákonných důvodů a to u nájmu na dobu určitou pouze v případě :

a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,
b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,
c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo
d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

a dále v případě proušení povinosti nájemcem  zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

Tedy nájemní smlouvu nelze vypovědět dříve z důvodu, že tam hodláte bydlet.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
RealHit.cz, 30.1.2017 10:12

Dobrý den,

podle občanského zákoníku je možné dát výpověď u nájmu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní dobou podle § 2288 odst. 2, kdy pronajímatel může vypovědět nájem v případě, že:

a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno.

Je otázkou, zda lze toto využít i u nájmu na dobu určitou, když občanský zákoník tento důvod výslovně uvádí jen u nájmu na dobu neurčitou. Dle našeho názoru to proto občanský zákoník nepřipouští. Doporučujeme se tedy s nájemci na skončení nájmu dohodnout před jednostrannou výpovědí.

S přáním pěkného dne

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Zdeňka Turoczyová , 26.1.2017 16:33

Dobry den,mam otazku,s manzelem se rozvadim,mame 3deti a 4 se narodi v kvetnu,mame spolecny dum na hypoteku a nyni mame najemniky v dome. Jelikoz nemam kam s detma jit a najemne se mi pocita do prijmu,nemam narok na bydleni od statu ani prispevek na byt. Chtela bych vedet jestli mohu dat vypoved najemnikum kteri maji smlouvu do srpna tohoto roku uz nyni a nez se vyresi spolecne jmeni soudne. Samozrejmne s 3mesicni dobou. Predem dekuji Turoczyova

Odpovědět
Zuzana Hernikova, 26.1.2017 15:48

Dobry den.Dnes mi byla sms dorucena vypoved z najmu k 31.1.2017.Za prve....je tato vypoved platna?Za druhe...muze me majitel vyhodit na ulici s nezletilym ditetem?Vypoved je z duvodu dluhu na najemnem.Jeste se chci zeptat zda je mozna okamzita vypoved za neplaceni najemneho po dobu 3 mesicu jdoucich po sobe,nebo pokud dluh dosahuje trojnasobek najmu?Dekuji moc za odpoved.

Odpovědět
RealHit.cz, 30.1.2017 10:02

Dobrý den,

nepíšete, zda se jedná o nájem na dobu určitou či neurčitou. 

Dle našeho názoru se výpověď sms zprávou nedá považovat za řádně doručenou.

V případě neplacení nájemného by Vás pronajímatel měl dle občanského zákoníku upozornit, že se jedná o zvlášť závažné porušení Vaši povinnosti jako nájemce a pokud nesjednáte nápravu, má právo Vám poté dát výpověď podle občanského zákoníku. Pokud ani přes upozornění nápravu nesjednáte, může Vás  vystěhovat. Jestliže Vás však předem neupozorní, je podle nás výpověď neplatná, stejně tak i z důvodou formy- sms zpráva.

Zkuste se s ním domluvit na úhradě dlužného nájemného , např. formou splátek. Porušení povinnosti je nezaplacené nájemné a náklady za služby minimálně za 3 měsíce, neuvádí se, že to musí být 3 měsíce jdoucí po sobě.

§ 2291

(1) Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.
(2) Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

(3) Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží.

S pozdravem

 

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Martina Podhorská, 18.1.2017 22:38

Vnučka se v roce 2014 se s dětmi a přítelem nastěhovala do domu ke své babičce. Vnučka 2x dostala nájemní smlouvu na rok, kde byl nájem specifikován, ne jako hotovost, ale jako vklad do opravy domu - naposledy oprava soklu a udělání fasády na přední části domu v částce přepočítané jako obvyklý nájem za rok. Oprava soklu byla jen částečná a fasáda nebyla udělána. Z toho tedy plyne, že je to jako neplacený nájem, který ani platit nechce. Stávající smlouva končí k 28.2. Musí být výpověď z nájmu stále 3 měsíční? V současnosti jsme (po dědictví) zůstali 3 spolumajitelé domu, jedním z nás je přítelem vnučky, dále nechceme nájem prodlužovat a chceme dům prodat, jaké máme možnosti pokud chceme ukončit nájem, ale nový spoluvlastník, (který bydlí v domě s vnučkou) nebude souhlasit s opuštěním domu a jeho prodejem? Děkuji za odpověď

Odpovědět
RealHit.cz, 24.1.2017 09:38

Dobrý den, 

Váš dotaz je nutno rozdělit.

Nejprve je potřeba sdělt, že pokud je nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou, pak končí uplynutím doby bez nutnosti další výpovědní doby. Před skončením nájmu tedy písemně upozorněte, že si nepřejete nájem dále prodloužit (a připjte podpisy např.dvou ze tří spolumajitelů, což je většinový podíl) a tedy je nutné, aby se vystěhovali k 28.2.2017.

Nepeněžní úhrada nájmu je možné. Nicméně pokud nebude provedena v dohodnutém termínu, máte právo jej po nájemci požadovat. Opět tedy nejlépe písemně vyzvěte nájemce ke splnění povinnosti oprav dle smlouvy, příp. je upozorněte, že opravy mohou být provedeny na jejich náklady.

Co se týče prodeje domu, pak každý ze spoluvlastníků může volně nakládat se svým spoluvlastnickým podílem, může jej tedy prodat bez souhlasu ostatních spoluvlastníků. Pokud by však podíl nebyl prodejný, můžete jej nabídnout spoluvlastníkovi, který v domě bydlí. Pokud by o něj neměl zájem pak zřejmě nezbyde nc jiného než podat k soudu žalobu na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.

S přáním pěkného dne

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Sona Jirková, 10.1.2017 11:41

Dobrý den chci se zeptat,jsem v pronájmu bytu s 3 dětmi,nájemní smlouvu mám prodlouženou vždy na měsíc,jelikož nastali komplikace tak nájem platím vždy o týden dýl než je domluveno,ale dluh není žádný,chci se zeptat musí mi majitel i přesto že mám nájemní smlouvu prodlouženou vždy na měsíc dát písemnou výpověd? od ledna 2017 jí prodlouženou již nemám.moc vám děkuji

Odpovědět
RealHit.cz, 18.1.2017 21:19

Dobrý den,

prvně nás zaráží, proč máte uzavřen nájem bytu na tak krátkou dobu. Zkuste promluvit s pronajimatelem o delší době nájmu.

Výpověď z nájmu můžete dostat i v průběhu existence nájmu a to zejména pro hrubé porušení povinnosti z nájemní smlouvy, nicméně zpravidla máte 1 měsíc na vyklzení bytu. Na prodloužení nájemní smlouvy nemáte zákonný nárok a je na vůli pronajimatele, zda Vám v případě ukončení měsíce prodlouží nájem, proto se de facto každý měsíc dostáváte do nepříjemné situace.

Můžeme Vám doporučit, že obrátit se např.  na některou občanskou poradnu, jejichž seznam je zde http://www.obcanskeporadny.cz/component/option,com_poradny/Itemid,8/view,poradny/ nebo na Českou advokátní komoru, která také poskytuje bezplatné právní poradenství a to podle regionů a zpravidla je třeba se na schůzku objednat, více zde http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Martina Svobodová, 22.11.2016 14:08

Dobrý den, před 5ti lety jsme se nastěhovali do podnájmu. Pronajímatel byl ke všemu benevolentní, že nechce žádný nájem předem, ani vratnou kauci, že tam není co rozbít. Smlouvu, která se několikrát opětovně přepisovala bohužel nepodepsaly obě strany. Poslední verze je podepsána jen námi a to s dvouměsíční výpovědní lhůtou a na dobu určitou. Každý rok se majitelka ptala, jak to vypadá a zda tam chceme zůstat, byl jen ústní souhlas, že a ano a byt jsme užívali dále. Žádná smlouva nikdy nebyla podepsána. Letos jsme opět majitelce psali, že tam cca 1-2 roky chceme ještě zůstat, že čekáme potomka a chtěli jsme se domluvit na nové kuchyni atd. Vše probíhalo bez problémů, že ano, že by nám to strhávala z nájmu atd... Bohužel před týdnem napsala příteli sms, že došlo ke změně rodinné situace a že by byt potřebovala a to ideálně do konce prosince, nejpozději poloviny ledna. Můj dotaz zní, jaká máme práva a pronajímatel povinnosti, když nebyla před 5ti lety sepsána a podepsána řádná smlouva a vše bylo jen na dohodě? Musí pronajímatel i přes to poslat písemnou výpověď a máme nárok na výpovědní lhůtu? Děkuji za info

Odpovědět
RealHit.cz, 3.1.2017 21:57

Dobrý den,

zřejmě se jedná o nájem (nikoliv podnájem), kdy si pronajímáte byt přímo od majitelky bytu nikoliv od nájemce bytu, pak by se jednalo o podnájem.

Podle nového občanského zákoníku platí, že pokud nájemce užívá byt i bez písemně uzavřené nájemní smlouvy po dobu 3 let v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se smlouva za řádně uzavřenou, i když nebyla uzavřena písemně.

Pak tedy je nutno dodržet pro podání výpovědi zákonné podmínky, kdy výpověď musí být podána písemně, řádně uveden výpovědní důvod, pokud se nedohodnete a neukončíte nájem dohodou.

Výpovědní lhůta v případě výpovědního důvodu, kdy potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni, je 3 měsíční podle § 2288 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Zdenka Janováčová, 5.10.2016 11:52

Dobrý den, můj přítel pronajímá byt, má smlouvu na dobu určitou. Ve smlouvě je uvedena vypovědní lhůta ze strany pronajímatele 6 měsíců. Teď bohužel máme problémy s bydlením a potřebujeme se do toho bytu nastěhovat. Nájemnice má tři děti a navíc tam bydlí ještě její sestra, o které jsme ani nevěděli. Nájemné platí pravidelně pozdě, i když ve smlouvě je přesně stanovené datum splatnosti.
To bydlení opravdu potřebujeme, vysvětlila jsem jí naši situaci, ale ona nám dělá problémy a vyhrožuje právníkem. Nabídli jsme jí pomoc při hledání bytu, ale odmítla s tím, že se dřív než uplyne ta lhůta prostě nevystěhuje. Můžeme ji nějak přimět, aby se vystěhovala co nejdříve?

Odpovědět
RealHit.cz, 9.10.2016 22:47

Dobrý den,

ve Vašem případě by bylo možné využít ustanovení § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku a to výpověď z bytu v 3 měsíční lhůtě v případě, že nájemce porušil hrubě svou povinnost vyplvající z nájmu. Za hrubé porušení povinnosti lze považovat nesplění oznamovací povinnosti nájemce ohledně zvýšení očtu osob žijících v bytě do dvou měsíců, co tato změna nastala (§ 2272 odst. 1 občanského zákoníku), stejně tak opakované pozdní placení nájmu, by bylo možno považovat za hrubé porušení povinnosti. 

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Dagmar Fialová, 5.10.2016 09:03

Dobrý den, obracím se s prosbou a dotazem.
Chci odejít od manžela a přestěhovat se do řadového domu, který máme ve společném jmění, ale který pronajímá manžel pouze na své jméno. Mohu dát nájemci výpověď já (jako spolumajitelka nemovitosti) podle nového OZ § 2288, odst. 2) písm. a) i když nejsme v rozvodovém řízení?
Děkuji.

Odpovědět
RealHit.cz, 9.10.2016 22:28

Dobrý den,

v prvé řadě je nutné uvést, že pokud byla pronajata nemovitá věc, kterou máte ve společním jmění manželů, je nutné, abyste na straně pronajimatelů byli uvedeni oba dva vlastníci a tuto nájemní smlouvu i oba podepsali. V opačném případě by bylo možno tuto nájemní smlouvu považovat za neplatnou a tedy nájemci by věc užívali bez právního důvodu, tudíž by nebylo nutné uplatnit žádný výpovědní důvod a nemovitou věc by měli opustit ihned.

Důvod podle § 2288 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku předpokládá podání návrhu na rozvod, příp. aby již manželství bylo rozvedeno.

S pozdravem

Tým Realhit.cz

Odpovědět
Monhartová Lenka, 28.9.2016 19:22

Dobrý den,potřebovala bych poradit s výpovědí nájmu.Byt jsem vlastnila společně se sestrou,byt jsme pronajímali s tím,že v normální vypovědn lhůta je 3 měsíce v případě potřeby pro rodinné příslušníky uvolní byt do měsíce,jenže se stalo,že sestra před 3 měsíci zemřela a její vlastníky se stali její děti.Ti se rozhodli prodat byt.Sehnali si kupce což jsme nepředpokládali,že tak rychle seženeme a potřebovali by jsme uplatnit tu měsíční lhůtu,dá se uvést rodinné důvody? Děkuji

Odpovědět
RealHit.cz, 9.10.2016 22:20

Dobrý den,

Váš smluvně ujednaný výpovědní důvod je v zásadě možné uplatnit, jen je otázkou, zda se nejedná o ustanovení zkracující nájemcova práva podle občanského zákoníku ( § 2235 odst. 1 občanského zákoníku), ovšem to by mohl rozhodnout až soud. 

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Lucie Ticha, 15.9.2016 18:38

Dobry den, chtela bych se zeptat. Najemnikovi byla poslana vypoved v prosinci 2015 - pronajimatel chce uzivat byt pro sve potreby. Najemnik tvrdi, ze se v unoru odvolaval (k soudu), nicmene pronajimateli zadna odpoved ani vyrozumeni do dnesniho dnes neprislo. jak postupovat dal? Ma napr. najemnik povinnost predlozit dokumenty/vyjadreni od soudu ze je pripad v reseni pokud nedolozi ze pripad predal k soudu je vypoved platna? Dekuji Ticha

Odpovědět
RealHit.cz, 27.9.2016 09:49

Dobrý den,

doporučujeme, aby se pronajímatel informoval na soudě, zda a kdy byla proti němu podána žaloba na přezkoumání podané výpovědi z nájmu bytu. Tuto informaci by mu měl soud poskytnout.

V případě, že žaloba nebyla podána, užívá nájemce byt bez právnho důvodu a je možno jej vyzvat, aby se do stanovené lhůty vystěhoval. Neučiní tak, bude nutno podat žalobu na vyklizení bytu.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

Odpovědět
Karel Svoboda, 8.9.2016 19:23

Dobrý den,
v našem případě došlo k poškození bytu nájemcem, respektive jeho zanedbáním nás informovat o závažné vadě, o které nájemce věděl delší dobu. Pouze náhodou bylo zjištěno, že byt je ve stavu, který nelze napravit jinak, než jeho vystěhováním a vypovězením smlouvy a kompletní rekonstrukcí bytu. V bytě je voda a vlhkost v takové míře, že náš nábytek, jenž byl zároveň předmětem nájmu, je nyní nepoužitelný a zdivo, včetně podlahy jsou ve stavu, kdy samotný byt musí být nezbytně v celkovém měřítku opraven. Zároveň došlo k porušení ve smyslu, kdy v naší vzájemné smlouvě byla zvířata v bytě výhradně zakázána a tato podmínka byla bez našeho vědomí a souhlasu porušena, neboť jsme zjistili, že nájemce si zakoupil před nějakým časem domácí zvíře a v bytě jej chová. Máte v tomto případě pro nás radu? Smlouva je na dobu určitou, ale v tomto případě nelze čekat, neboť poškození bytu je v takové míře, které vyžaduje okamžitou opravu. Děkuji za Váš názor.
S pozdravem
Karel

Odpovědět
RealHit.cz, 9.9.2016 10:56

Dobrý den,

ve Vámi posuzované situaci bude na místě využít ustanovení § 2291 občanského zákoníku (zák. č. 89/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Zcela jistě se jedná o porušení povinnosti nájemci zvlásť závažným způsobem a lze tak vypovědět nájem bez výpovědní doby. Před samotnou výpovědí je dle odst. 3  tohoto pargrafu potřeb nájemce (nejlépe písemně) upozornit, v čem spatřujete zvlášť závažné porušení jejich povinností a vyzvadnat je, aby prvně učinili rychlou nápravu. A poté v případě, že by nereagovali, je vyzvat k vystěhování. Dle našeho názoru máte také právo požadovat poté náhradu nákladů, které Vám vznikly porušením nájemcový povinnosti oznámit vady v bytě podle § 2264 občanského zákoníku

 

 

§ 2291

(1) Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.
(2) Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

(3) Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží.

 

§ 2264

(1) Zjistí-li nájemce v bytě poškození nebo vadu, které je třeba bez prodlení odstranit, oznámí to ihned pronajímateli; jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení, oznámí pronajímateli bez zbytečného odkladu.
(2) Nájemce učiní podle svých možností to, co lze očekávat, aby poškozením nebo vadou, které je třeba bez prodlení odstranit, nevznikla další škoda. Nájemce má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při zabránění vzniku další škody, ledaže poškození nebo vada byly způsobeny okolnostmi, za které nájemce odpovídá.

 

S pozdravem

Tým RealHt.cz

Odpovědět
Posová Irena, 30.8.2016 09:20

Dobrý den pronajímám byt. Nájemce má smlouvu do 31.12.2016 nyní nastala situace, že byt budu potřebovat. hodlám provést rekonstrukci a dále ho užívat. nájemci jsem dala písemnou výpověd dne 29.8.2016 s tříměsíční výpovědní lhůtou. jinak by nájemní smlouva zanikla 31.12.2016. nehodlám jí prodlužovat. Nájemce výpověd přijal a podepsal. nyní mi tvrdí, že chce náhradní bydlení ve stejné cenové relaci a že mu na sociálce řekli, že se vystěhovat nemusí nikdy protože má dítě 15 let. Mám nějaká práva a nebo je to tak jak mi tvrdí. myslela jsem si, že si můžu rozhodnout co udělám se svým majetkem. navíc je to oznámeno 4 měsíce před koncem nájemní smlouvy.

Odpovědět
RealHit.cz, 7.9.2016 22:53

Dobrý den,

výpovědní důvod, jaký sjte uvedla je možno podat u nájmu na dobu neurčitou (§ 2288 odst. 2 občanského zákoníku). 

(2) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době i v případě, že

a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,
b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.
 
Ve Vašem případě, kdy máte uzavřenu nájemní smlouvu na dobu určitou, máte nárok na neprodloužení nájemní smlouvy. Pouze to nájemci sdělíte, že trváte na ukončení k datu uvedenému v nájemní smlouvě. Po tomto datu,pokud by se nájemce odmítl odstěhovat, by byt užíval bez právního důvodu, a vy byste na něj musel podat žalobu k soudu na vyklizení bytu.
 
S pozdravem
 
Tým RealHit.cz

Odpovědět
Dáša Sever, 4.8.2016 11:24

Dobrý den,
pronajala jsem od kamarádky dceři byt na dobu určitou.
Ale bohužel se mi už asi 3x ozvali ze Společenství vlastníků, že nájemce ruší noční klid, že se tam v noci perou, křičí, údajně i o pomoc. A dokonce že rozbili i okno.
Existuje nějaký vzor pro výpověď z bytu z těchto důvodů?
Děkuji Severová

Odpovědět
RealHit.cz, 5.8.2016 21:46

Dobrý den,

vzor výppvědi z nájmu bytu podané pronajímatelem nájemci je zde http://www.realhit.cz/pravni-poradna/vzory-smluv-a-podani/vypoved-z-najmu-bytu-pronajimatelem-novy-obcansky-zakonik1.

Jako výpovědní důvod je možno uvést § 2288 odst. 1 písm. a)občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

"Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době,

a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,"

Lze také zvážit, zda Vámi popisované chování nájemců neodpovídá výpovědnímu důvodu podle § 2291 občanského zákoníku. U tohoto výpovědního důvodu je nejprve nutno vyzvat nájemce k nápravě.

§ 2291

(1) Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.
(2) Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.
(3) Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží.

 

S pozdravem

 

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Nikol Antošová, 20.7.2016 18:28

Dobrý den.... s přítelem jsme našli nájem ve kterém bydlíme asi 3 nebo 4 měsíce. Narodila se nam dcera, má sice zatím 2 měsíce ale našli jsme jiný byt, větší do kterého by jsme chtěli jít.... tak mám otázku : když dáme výpověď z nájmu předčasně, třeba uz od nového měsíce, počkáme ty 3 mesice. Má pronajimal nějaké právo mám nevratit vrátnou kauci kterou jsme složili? Nebo pripadne jine prava?

Odpovědět
RealHit.cz, 24.7.2016 11:07

Dobrý den, 

máte uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou nebo určitou.

U nájmu na dobu neurčitou může nájemce podat výpověď bez udání důvodu.

U nájmu na dobu určitou je výpovědním důvodem změna okolností, kterou narození potomka určitě je ( viz. § 2287 občanského zákoníku

"Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.")

V obou případech poběží 3 měsíční výpovědní lhůta, která začne běžet o následujícího měsíce, po měsíci, v němž došla výpověď druh straně, např. výpvěď dojde druhé straně 30. července 2016, pak srpen, září, říjen poběží výpověď a nájem bude uončen k 31.říjnu 2016.  Je nutno ji podat výpověď písemně, nejlépe doporučeným dopisem.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

Odpovědět
Iveta Pechankova, 12.7.2016 12:37

jsem majitelkou bytového domu se čtyřmi bytovými jednotkami, jednu využívám já, jednu garsonieru má 77let stará matka, ostatní dvě pronajímám. Mám dvě dospělé děti z nichž ani jedno nemá vlastní byt. Dcera žije 3 roky v zahraničí a před měsícem se jí narodilo dítě. ráda by se vrátila domu. Chtela bych jí jeden byt v němž bydlí starší par přenechat, pro její novou rodinu. Jak mám postupovat a jak napsat tento důvod do výpovědi.

Odpovědět
RealHit.cz, 17.7.2016 11:23

Dobrý den,

výpvěď můžete nájemcům podat podle § 2288 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů):

(2) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době i v případě, že

b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.
 
 
Výpověď musíte podat písemně, výpovědní lhůta (3 měsíce) začne běžet od počátku následujícího kalendářního měsíce, po měsíci v němž došla nájemcům výpověď, uveďte daný výpovědní důvod a poučte nájemce o jejich právu podat námitky proti výpovědi k soudu (viz § 2286 odst. 2 občanského zákoníku (2) Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.)
 
S pozdravem
 
Tým RealHit.cz
 

Odpovědět
Ludmila Serbusová, 7.7.2016 20:50

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mohu jako pronajímatel ukončit Smlouvu o nájmu bytu uzavřenou na dobu neurčitou,výpovědí dle § 2286 bez udání důvodu. Děkuji.

Odpovědět
RealHit.cz, 14.7.2016 23:10

Dobrý den,

odpověď na Vaši otázku naleznete zde http://www.realhit.cz/pravni-poradna/bezplatna-pravni-poradna/otazka/vypoved-z-najmu-bytu-pronajimatelem/342.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Jana Nováková, 23.6.2016 23:29

Dobrý den,
mám dotaz - mám uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou, příští měsíc mi končí. Majitelkou bytu jsem nebyla nijak upozorněna, abych byt do té doby opustila. Jaká mám práva jako nájemník, kdyby mi oznámila poslední den kdy mi končí smlouvu abych byt opustila?

Odpovědět
RealHit.cz, 14.7.2016 22:11

Dobrý den,

v podstatě žádné. Vy po době, kdy Vám skončí nájemní smlouva, nemáte žádný právní důvod v bytě pobývat. Proto doporučujeme předem se dohodnout. 

Ovšem pokud po dobu 3 měsícu od skončení nájmu budete v bytě bydlet a nájemce Vás nevyzve k vystěhování, pak platí, že byl nájem automaticky prodloužen, viz § 2285 občanského zákoníku: 

"Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva vyžaduje písemnou formu."

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Jana Stočková, 21.5.2016 20:09

Dobrý den,
pronajímám byt a nájemce neplatí nájemné včas. Dluh zatím nedosáhl tří nájmů, nicméně již se této hranici blíží. Je možné smlouvu, která byla uzavřena na dobu určitou neprodloužit? Jakým způsobem je nutné nájemce vyrozumět a je nutné uvádět důvod výpovědi nebo lze pouze uvést, že nájemní smlouvu dále neprodloužíte?

Odpovědět
RealHit.cz, 23.5.2016 15:37

Dobrý den,

samozřejmě, že nemusíte nájemcům smlouvu automaticky prodloužit. Pouze jim sdělíte (a to by bylo dobré před skončením nájmu na dobu určitou), že nájemné skončí dle nájemní smlouvy ke dni...s tím, že nájemní smlouva nebude dále prodloužena a tedy je nutné, aby se do té doby vystěhovali. To, zda uvedete důvody, pro které jste se rozhodla smlouvu neprodloužit, je jen na Vás, není to dle zákona nutné.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Lucie Pospíšilová, 14.5.2016 19:37

Dobrý den.

Je pravda, že smlouva mezi dvěma lidmi je nadřazena občanskému zákoníku? To mi bylo sděleno pracovnicí soudu.
Realitní makléř ale tvrdí pravý opak: ať je prý ve smlouvě cokoliv, občanský zákoník má ve finále poslední slovo.
Jako majitelka bytu bych totiž chtěla dát do nájemní smlouvy výpovědní lhůtu 2 měsíce a v případě neplacení vyhazov do týdne.

Předem moc děkuji za odpověď.
S pozdravem
Pospíšilová

Odpovědět
Jaroslav Karas, 20.9.2016 21:18

Kolega makléř má pravdu. Občanský zákoník stanovuje, že výpovědní lhůta je min. 3 měsíce. Do smlouvy toto ustanovení napsat můžete, avšak při případném soudu by k němu nebylo platné.

Odpovědět
RealHit.cz, 27.9.2016 10:01

Pane Karasi, děkujeme za upřesnění.

Co se týče konkrétního dotazu, tak  ano, nelze zkracovat výpovědní lhůtu a přednost by měl občanský zákoník, tzn. ustanovení v nájemní smlouvě o výpovědní době 2 měsíční, by nebylo platné.

Ohledně výpovědi při neplacení nájmu, pak občanský zákoník sám neplacení nájmu a záloh za nájem 3 měsíce po sobě, považuje za zvlášt hrubé porušení smlouvy a po předchozím vyzvání k nápravě, umožňuje vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby. 

Pokud by nájemci nájemné hradili nepravidelně, ze zpožděním apod., pak by se jednalo o hrubé porušení nájemcových povinností, kde by bylo možno vypovědět smlouvu s 3 měsíční výpovědní lhůtou, opět ve smlouvě jiná (kratší) délka výpovědní doby by pro soud nebyla platná.

Hezký den

Tým RealHit.cz

 

 

 

Odpovědět
RealHit.cz, 19.5.2016 09:24

Dobrý den,

nový občanský zákoník (zák.č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) staví na smluvní volnosti, tzn. že strany si mohou ujednat prakticky cokoliv (a bude to pro ně závazné), ovšem v mezích právného řádu.

§ 1725 občanského zákoníku: "Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah. V mezích právního řádu je stranám ponecháno na vůli svobodně si smlouvu ujednat a určit její obsah."

Obecně pak platí § 1 odst. 2 občanského zákoníku, že "Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti."

To znamená, že závazná je smlouva před zněním občanského zákoníku - nesmí však její znění porušovat dobré mravy, veřejný pořádek, postavení osob,  to však neplatí o ustanoveních občanského zákoníku, která něco zakazují či přikazují, to si strany nesmí upravit odlišně a pak má přednost občanský zákoník, ale těch není mnoho.

Dále by smlouva, aby byla platná, měla být pro obě smluvní strany vyvážená.

S pozdravem

 

Tým RealHit.cz

 

Odpovědět
Jana Vlčkova, 17.4.2016 15:46

Dobry den mam dotaz dostaly jsme podminečnou vypoved z bytu mame vse v poradku ale majitelka domu nas vyhazuje s tim že tady nechce deti ktere jsme včas nahlasily a jedno z nich je hlaseno v najemni smlouve vse jsme daly vcas vedet vse se radne plati i za ne ale majitelka tvrdi ze ne jak se mame zachovat kdyz na najemni smlouve mame dvoumesicni vypoved ale ona nam dava jednomesicni dekuji za brzkou odpoved

Odpovědět
RealHit.cz, 19.4.2016 15:10

Dobrý den,

odpověď na Vaši otázku naleznete zde http://www.realhit.cz/pravni-poradna/bezplatna-pravni-poradna/otazka/vypoved-z-najmu-bytu/260.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Trávníčková, 16.3.2016 11:26

Dobrý den,
nájemník mi neplatí včas nájemné.Jakou možnou nejbližší výpoveď můžu dát ? Děkuji

Odpovědět
RealHit.cz, 21.3.2016 14:28

Dobrý den,

výpověď z důvodu neplacení nájemného můžete nájemci podat,pokud "Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců..." viz § 2291 odst. 2 občanského zákoníku. Pak podle § 2291 odst. 1 občanského zákoníku "Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu."

Tedy jestliže Vám nájemce 3 měsíce po sobě nájem nezaplatil, je to považováno za porušení povinnost zlvášť závažným způsobem a můžete nájemci podat výpověď bez výpovědní doby. Nájemce, pak byt musí vyklidit nejpozději do jednoho měsíce od podání výpovědi.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Polak, 8.6.2016 16:05

Dobrý den, platí toto i v případě, že máme v nájemní smlouvě domluvenou i kratší dobu než neplacení nájmu 3 měsíce po sobě? Děkuji za odpověď
Polák

Odpovědět
Jaroslav Krutský, 23.2.2016 14:55

Dobrý den,
jsem výlučným vlastníkem bytového domu. Dům jsem nabyl majetkovým vyrovnáním při rozvodu před 8 lety. Poté jsme se s bývalou manželkou dohodli (ústně), že bude dům užívat bezplatně nadále (hradí pouze služby). 6ádnou nájemní smlouvu spolu uzavřenou nemáme. Nyní chci dům prodat. Nabídl jsem ho bývalé manželce k odkoupení, ale ta odmítá. Mám již kupce, ale ten chce koupit dům prázdný. Bývalá manželka se odmítá z domu odstěhovat. Jak mám právně postupovat ? Děkuji

Odpovědět
RealHit.cz, 25.2.2016 22:13

Dobrý den,

pokud je situace taková, jak shora popisujete, kdy majetkovým vyrovnáním SJM po rozvodu jste nabyl bytový dům a jste tak jeho výlučným vlastníkem a v dohodě není uvedeno, že bývalá manželka může byt v tomto domě užívat, pak se jeví, že užívá byt bez právního důvodu a vy můžete podat žalobu na vyklizení bytu, neboť užívá byt k němuž nemá žádný právní titul.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

Odpovědět
Pavla Pánková, 28.1.2016 21:05

Dobrý večer, od 1.1. 2016 jsem pronajala byt v os.vl. bezdětnému páru, který se asi týden po nastěhování rozešel. V nájemní smlouvě je ujednáno, že nájemce je povinen přepsat na sebe služby, tzn. elektřinu a plyn, kde toto bylo ze strany dnes již bývalé nájemkyně splněno. Zbylý nájemce, který po rozchodu v bytě zůstal ale bez pádného důvodu odmítá na sebe služby přepsat, i když jsem ho o to několikrát požádala. Nezbylo mi, než služby opětovně přepsat na sebe. Jsem oprávněna neprodloužit nájemci nájemní smlouvu a v jaké výpovědní lhůtě? Zkušební doba končí 31.3.2016 Děkuji

Odpovědět
RealHit.cz, 2.2.2016 21:03

Dobrý den,

neznáme přesný obsah uzavřené nájemní smlouvy. Ale co z výše popsaného vyplývá, tak jste si sjednali jakousi zkušební dobu nájmu (byť tento pojem zákon nezná), de facto tedy nájem na dobu určitou 3 měsíců. To znamená, že po uplynutí této doby nemusíte s nájemníkem sepsat novou nájemní smlouvu, resp. pokud byste mu (předem) oznámila, že dále s nájmem nesouhlasíte a sdělila mu důvody, proč nechcete pokračovat v nájmu (zřejmě by to šlo i bez jakéhokoliv důvodu), pak by nájem automaticky skončil 31.3.2016 bez dalšího, to by bylo zřejmě dobré nájemci sdělit i písemně.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

Odpovědět
Milan Šromovský, 16.1.2016 06:48

Prosím o vzor výpovědi z pronájmu bytu pronajímatelem, z důvodu , že se nájemci chovají v nočních hodinách hlučně, a to i přes upozozornění, aby toto jednání odstranili, a tím způsobují ostatním osobám bydlících v domě závažné problémy, děti chodí do školy nevyspalé, rovněž dospělí v noci nespí, musí brát prášky na spaní, přesto jsou v zaměstnání neodpočatí a nevyspalí.

Odpovědět
RealHit.cz, 22.1.2016 09:07

Dobrý den,

na Vámi popisované jednání by se dal využít výpovědní důvod podle § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku (zák.č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů): "Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,..." Kdy za hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu by se dalo považovat, hlučné chování v nočních hodinách a tím rušení nočního klidu. Vzor výpovědi najdete výše v článku zde http://www.realhit.cz/pravni-poradna/vzory-smluv-a-podani/vypoved-z-najmu-bytu-pronajimatelem-novy-obcansky-zakonik1, kde se doplníte shora uvedený výpovědní důvod podle § 2288 odst. 1 písm a) občanského zákoníku.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

 

 

Odpovědět
Jitka Nováková, 4.12.2015 15:45

Dobrý den.Bydlím už dva roky v podnájmu.Socialka mi přispívá na nájem,ale se pár krát stalo,že mi peníze poslali ze socialky třeba 16 dne v měsíci.Okamžitě jsem poslala peníze na účet pronajímatele,nestalo se,že bych někdy za nájem nezaplatila.A přesto se stalo,že majitelka bytu mi 2.12.2015 přišla oznámit a předat k podpisu výpověď k vystěhování do konce měsíce.Jako důvod mi oznámila,že jsem nezaplatila za nájem včas tj. do 15 dne v měsíci a tím pádem má z toho důvodu problémy v bance.Podotýkám,že mám zaplacený přednájem na jeden měsíc dopředu při podepsání smlouvy.Majitelka mi tvrdí,že jí můžu klidně dát k soudu a stejně to prohraju... !? Prosím o radu.Děkuji.Nováková.

Odpovědět
RealHit.cz, 8.12.2015 15:41

Dobrý den, na tut Vaši otázku bylo zodpovězeno v bezplatné právní poradně RealHit.cz, zde http://www.realhit.cz/pravni-poradna/bezplatna-pravni-poradna/otazka/vypoved-z-najmu/204

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

 

 

 

 

Odpovědět
Jana Trtílková, 16.11.2015 16:21

Dobrý den,
dne 12.11.2015 jsem převzala koupenou nemovitost od ČESKÝCH DRAH.V bytě je nájemník, který obývá byt a k užívání bytu jej opravňuje evidenční list, který podepsal jeho otec v roce1966 ale smlouvu o pronájmu bytu nemá. Další byt užívá nájemník se smlouvou platnou do 31.12.2015, tato smlouva se předešlým majitelem každých 6. měsíců prodlužovala.Kdy a jak můžu nájemníky požádat aby opustili byt Děkuji za radu.

Odpovědět
RealHit.cz, 18.11.2015 11:12

Dobrý den,

v případě změny vlastníka bytu nájem automaticky přechází i na nového vlastníka, který se tak stane novým pronajímatelem. Pokud je nájem uzavřen na dobu určitou, je zřejmé, kdy dojde ke skončení nájmu a do té doby musí nájemník byt opustit. Tuto skutečnost, že nedojde k prodloužení nájmu sdělte nájemníkovi předem. 

Co se týče evidenčního listu bez nájemní smlouvy, zde je situace méně jenoznačná. Nájemce by měl mít uzavřenu nájemní smlouvu, ovšem evidenční list je dle našeho názoru dostatečným právním titulem k bydlení a nájemní smluva v období roku 1966 mohla být uzavřena ústně. Nový občanský zákoník rovněž svým znění chrání nájemce bytu. Proto máme za to, že bude možné ukončit nájem s tímto nájemníkem pouze na základě dohody nebo zákonných výpovědních důvodů (§ 2285 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

S pozdravem

                 Tým RealHit.cz

Odpovědět
Jaroslav Plášil, 7.11.2015 20:50

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jaké může mít právní důsledky, když nájemníkovi vyměním zámek a vydám mu pouze jeho věci. Neplatí a vím že dluh z něj nikdy nedostanu pro jeho několik exekucí a dluhů. S tříměsíční výpovědí se dluh vyšplhá na šest nájmů, takže nájemník je v obrovské výhodě vůči mně.Děkuji

Odpovědět
RealHit.cz, 8.11.2015 16:08

Dobrý den,

nejprve co se týče výpovědi nájemce z důvodu neplacení nájemného. V takovém případě, pokud nájemce neuhradil nájemné a náklady za slžby, alespoň za dobu tří měsíců, pak tím porušuje svou povinnost zlášť závažným způsobem a pronajímatel mu může dát výpověď bez výpovědní doby, tj. nemusíte čekat 3 měsíce než uplyne "klasická" výpovědní doba. Musí však pronajímatel nájemce na tuto skutečnost upozornit, tj. sdělit mu, že má dluh na nájemném a to se považuje za porušení povinnosti zvlášť závažným způsobem, za které lze nájem vypovědět ihned, a proto mu v tomto upozornění také sdělit, že má možnost své protiprávní chování odstranit (zaplatit dluh) do určité (přiměřené) doby. Pokud po uplynutí doby, svů dluh nájemce neuhradí, je možné ho vyzvat k odevzdání bytu a to bez zbytečného odkladu. Srov. § 2291 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

§ 2291

(1) Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.
(2) Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.
(3) Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží.

 

Co se týče druhé části otázky, výměny zámku a vydání jeho věcí, máme za to, že to můžete učinit až po předchozím upozornění popsaném výše a stanovení přiměřené lhůty k nápravě a dále poté co dluh nesplatí v přiměřené době a ani po Vaší výzvě byt sám neodevzdá a dluh na nájemném stále roste. Ještě je možno uvést, že podle § 2234 občanského zákoníku, má pronajímatel právo na úhradu své pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci, které má nájemce v bytě, což je v souladu s § 1395 odst. 1 občanského zákoníku ( Kdo má povinnost vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji ze své vůle zadržet k zajištění splatného dluhu osoby, jíž by jinak měl věc vydat.).

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

Odpovědět
Marcela Michalcová, 26.10.2015 00:42

Dobrý den. Mám byt v OV a sdílí ho se mnou dnes už bývalý přítel. Naše vztahy se vyhrotily díky tomu, že začal holdovat alkoholu. Další společné bydlení začínalo být pro mne neúnosné, nicméně se mi příčilo vyhnat ho na ulici, neboť vlastní byt po rozvodu s bývalou manželkou nemá. Doporučila jsem mu protialkoholní léčbu, s tím, že pokud úspěšně léčbu dokončí, může zůstat bydlet u mne. Nestalo se tak, léčbu nedokončil a začal pít znovu. Je za těchto okolností nějaká možnost výpovědi v kratší lhůtě, než 3 měs. ? Děkuji za odpověď, Michalcová

Odpovědět
RealHit.cz, 28.10.2015 21:09

Dobrý den,

podstatné je, zda má Váš bývalý přítel k bytu nějaký právní důvod ho užívat. Pokud jste vlastníkem bytu jen Vy a nemáte mezi sebou uzavřenu žádnou nájemní smlouvu, pak tedy Váš bývalý přítel byt užívá bez právního důvodu. Je tedy na Vaší dohodě, kdy byt opustí,  a pokud tak neučiní, můžete na podat žalobu na vyklizení nemovitosti, kterou bezdůvodně užívá. Tedy dle našeho názoru se nemusíte řídit délkou výpovědní lhůty uvedenou v občanském zákoníku.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Věra Kohoutova, 1.11.2015 19:16

Mam stejny problém, ale kdysi jsem souhlasila se přihlášením k trvalému pobytu do mého bytu.
Co mam dělat, když chci dostat bývalého přítele z bytu?
Díky za radu

Odpovědět
RealHit.cz, 4.11.2015 09:52

Dobrý den,

jestliže je Váš přítel ve Vašem bytě přihlášen k trvalému pobytu a nemá k němu žádné další užívací právo (např. společný nájem bytu, spoluvlastník bytu, oprávněný uživatel bytu nebo má k němu služebnost, tj. vecné břemené užívání bytu), pak mu z trvalého pobytu nevyplývají k bytu nebo k Vám žádná další práva (viz § 10 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel). Údaj o trvalém pobytu má především evidenční charakter.

Můžete tak proti bývalému příteli podat žalobu na vyklizení bytu, neboť námitka, že má v bytě trvalý pobyt není dostatečná. Žalobu podáte u místně příslušného okresního (obvodního) soudu. S žádostí o sepsání se můžete obrátit na advokáta.

Poté co soud rozhodne o vystěhování z bytu a Váš bývalý přítel tak neučiní ve lhůtě stanovené v rozsudku, je možné podat návrh na vykonání rozsudku soudním vykonavatelem nebo exekutorem. Pokud se pak vystěhovaná osoba neodhlásí z trvalého pobytu ve Vašem bytě, můžete podat návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu k městskému (obecnímu) úřadu, více o této problematice zde http://www.realhit.cz/pravni-poradna/bezplatna-pravni-poradna/otazka/zruseni-trvaleho-pobytu-byvaleho-majitele-ve-vydrazene-nemovitosti/191.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

Odpovědět
jarda klecak, 13.9.2015 19:56

dobry den jsme slusny pracujici par s dvemi detmi a pred tremi mesici jsme si nasli s minuty na minutu podnajem ale nahle majiotel nam rekl ze byla stiznost od nasečho souseda co bydliá pod nami ze deti jsou hlucny a tato sama nepotvrzena stiznost bylo udajne mesic po te tak nam dal majitel dvoumesnici lhutu na vystehovani bez duvodu da se to nejak resit

Odpovědět
RealHit.cz, 15.9.2015 10:40

Dobrý den,

pronajímatel Vám může dát výpověď z nájmu jen na základě zákonných důvodů uvedených v občanském zákoníku. Výpověď musí být písemná, musí Vám být doručena a musí v ní být uveden důvod, pro který dostáváte výpověď. 

Důvody, kdy Vám může dát pronajímatel výpověď jsou následující (§ 2288 občanského zákoníku):

(1) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době,

a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, 
b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,
c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo
d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

(2) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době i v případě, že

     a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,

b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.
 
Váš případ by zřejmě byl dle  odst. 1) písm.a), když pronajímatel uvádí, že si ostatní obyvatelé stěžují na hluk. 
 
Dále Vám může být dána výpověď, bez výpovědní lhůty (§ 2291 občanského zákoníku):
(1) Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.
(2) Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.
Zde ale musíte být upozorněni předem na porušení, abyste měli šanci na nápravu.
 
Pokud Vám došla písemná výpověď a vy s výpovědními důvody nesouhlasíte, máte právo do dvou měsíců od doručení výpovědi obrátit se na soud, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná.
 
S pozdravem
 
Tým RealHit.cz
 

Odpovědět