Dnes je pátek 21.6.2024 a svátek má Alois

Výpověď z nájmu nájemcem

Zde je k dispozici ke stažení výpověď z nájmu nájemce pronajímateli, pokud si přejete, abychom výpověď připravili Vám na míru, kontaktujte nás. Tato služba je zpoplatněna částkou 500,-- Kč - 2.000,-- Kč.

Bezplatný vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost RealHit.cz neodpovídá za případné právní důsledky použití vzorů smluv. V případě potřeby sepsání smlouvy dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím RealHit.cz (viz informace výše) či advokátní kancelář.

Tato výpověď z nájmu slouží nájemci, pokud se rozhodl odejít z nájmu. Je třeba, aby byla doručena pronajímateli a byla písmená. Výpovědní lhůta činí alespoň třo kalendářní měsíce.

 

 Výpověď z nájmu nájemcem - vzor ke stažení zdarma

 

Výpověď z nájmu

dle § 711 a §711a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Já, (jméno a příjmení) …………… …………………, trvale bytem …………….., narozený/á…………………………., RČ: ……………….,

jako nájemce


dávám výpověď z nájmu


pan/í (jméno a příjmení)…………… ……………………., trvale bytem ……………, narozený/á…………………………………….., RČ: ………………..

jako pronajímateli

 

  1. Mezi pronajímatelem a nájemcem byla uzavřena dne ….. nájemní smlouvu týkající se nemovitosti jí specifikované.
  2. Tímto vypovídám výše uvedenou nájemní smlouvu.
  3. Výpovědní lhůta činí … měsíce (alespoň tři). Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla tato výpověď doručena a skončí uplynutím posledního dne …. měsíce.

 

V ………………….., dne ………………….. 

 

Jméno a podpis pronajímatele