0
Dnes je čtvrtek 23.3.2023 a svátek má Ivona

Výzva k opuštění bytu po skončení nájmu (dle nového občanského zákoníku)

Výzvu k opuštění bytu po skončení nájmu v novém občanském zákoníku najdeme v ustanovení § 2285. Nově je zde upravena obnova nájmu bytu po době, kdy měl nájem skončit. Nájemce tedy pokračováním v užívání bytu po dobu alespoň 3 měsíců po uvedeném dni, ke kterému měl nájem skončit, prodlužuje nájem na sjednanou dobu (ne déle než 2 roky). Pokud však pronajímatel v této době nájemce písemně vyzve, aby byt opustil, pak se nájem neobnovuje a nájemce je povinen byt opustit a předat jej pronajímateli.

 

Výzva k opuštění bytu po skončení nájmu - vzor ke stažení zdarma

 

Výzva k opuštění bytu po skončení nájmu

(§2285 nový občanský zákoník)

V …………………… dne ………..

Vážený pan/Vážená paní

…………….….

bytem ………..

VÝZVA K OPUŠTĚNÍ BYTU DLE § 2285 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Vážený pane …………….., Vážená paní…………………,

dne ………….. jsme společně uzavřeli smlouvu o nájmu bytu ……………………, ve které byl nájem bytu ujednán na dobu určitou, a to na dobu od…………..do………...

Vzhledem k tomu, že smlouva zanikla dne………………….. a vy jako nájemce byt stále užíváte a byt jste neodevzdal, vyzývám Vás tímto v souladu s ustanovením § 2285 k opuštění uvedeného bytu a jeho předání mé osobě.

Jako pronajímatel Vám tuto výzvu zasílám v uvedené lhůtě 3 měsíců ode dne ukončení nájmu bytu sjednaného ve smlouvě. Není již tedy pro Vás možné se dovolávat ustanovení § 2285 občanského zákoníku.

……………………………….

pronajímatel

Komentáře k článku

zuzana petrová, 15.9.2016 19:01

Dobrý den,majitelka bytu mě dávala smlouvu vždy jen na tři měsíce,oznámila jsem jí,že se chci odstěhovat a začlo pravé peklo.Smlouva mě tedy skončila k31.8.2016 a chtěla jsem se odstěhovat k 31.10.2016,ale majitelka mě dělá potíže,prosím,jak to mám řešit?A může mě vystěhovat okamžitě?děkuji petrová

Odpovědět
RealHit.cz, 27.9.2016 09:30

Dobrý den,

pokud jste měla nájemní smlouvu na dobu určitou, kterou jste po vzájemné dohodě neprodloužili, nájem skončil k datu, do kterého jste měla uzavřenu nájemní smlouvu.

Můžete se tedy vystěhovat okamžitě. 

Doporučujeme uhradit nájemné a zálohy za tento měsíc, kdy jste byt ještě užívala.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Lukáš Gabzdyl, 18.6.2016 15:58

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda tato vyhláška o automatickém prodloužení doby po 3 měsících po skončení smlouvy platí i u podnájemce (podnájem).
Měl jsem podnajemni smlouvu prodlouženou do 31.7.2015 a poté jsem zapomněl nájemci poslat žádost o prodloužení. Stále v podnájmu bydlím a nájemce bytu pro mě '' majitelka'' mi neposlala výzvu k opuštění bytu. Můžu počítat že smlouva byla takto obnovena a končí 31.7. 2016?
Děkuji Gabzdyl

Odpovědět
RealHit.cz, 14.7.2016 22:05

Dobrý den,

občanský zákoník automatické prodloužení u podnájmu neupravuje. Ale záleží také na dohodě smluvních stran, zda si např. toto nedohodnou v podnájemní smlouvě. Každopádně podnájem skončí vždy nejpozději společně s nájmem.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Bohumír Polách, 6.8.2015 06:57

Dobrý den. Dotaz.Jako pronajimatel chci poslat tuto výzvu nájemci. /jedná se o podnájemní smlouvu na dobu určitou která končí 1.8.2015/ Jakým způsobem toto mám učinit abych měl jistotou, že nájemce tuto výzvu obdržel. Zaslat toto jako dopis na doručenku do vlastních rukou.
Děkuji za odpověď.Polách Bohumír

Odpovědět
RealHit.cz, 6.8.2015 22:30

Dobrý den,

pokud chcete mít jasný důkaz otom, že adresát písemnost převzal, doporučujeme poslat psaní doporučeně do vlastních rukou a příp. ještě s dodejkou. tj. že Vám jako odesílateli bude předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci,  to co známe z úředního doručování, jen to nebude s pruhem.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

Odpovědět