Dnes je úterý 28.5.2024 a svátek má Vilém

Výzva k opuštění bytu po skončení nájmu (dle nového občanského zákoníku)

Výzvu k opuštění bytu po skončení nájmu v novém občanském zákoníku najdeme v ustanovení § 2285. Nově je zde upravena obnova nájmu bytu po době, kdy měl nájem skončit. Nájemce tedy pokračováním v užívání bytu po dobu alespoň 3 měsíců po uvedeném dni, ke kterému měl nájem skončit, prodlužuje nájem na sjednanou dobu (ne déle než 2 roky). Pokud však pronajímatel v této době nájemce písemně vyzve, aby byt opustil, pak se nájem neobnovuje a nájemce je povinen byt opustit a předat jej pronajímateli.

 

Výzva k opuštění bytu po skončení nájmu - vzor ke stažení zdarma

 

Výzva k opuštění bytu po skončení nájmu

(§2285 nový občanský zákoník)

V …………………… dne ………..

Vážený pan/Vážená paní

…………….….

bytem ………..

VÝZVA K OPUŠTĚNÍ BYTU DLE § 2285 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Vážený pane …………….., Vážená paní…………………,

dne ………….. jsme společně uzavřeli smlouvu o nájmu bytu ……………………, ve které byl nájem bytu ujednán na dobu určitou, a to na dobu od…………..do………...

Vzhledem k tomu, že smlouva zanikla dne………………….. a vy jako nájemce byt stále užíváte a byt jste neodevzdal, vyzývám Vás tímto v souladu s ustanovením § 2285 k opuštění uvedeného bytu a jeho předání mé osobě.

Jako pronajímatel Vám tuto výzvu zasílám v uvedené lhůtě 3 měsíců ode dne ukončení nájmu bytu sjednaného ve smlouvě. Není již tedy pro Vás možné se dovolávat ustanovení § 2285 občanského zákoníku.

……………………………….

pronajímatel