Dnes je pátek 19.4.2024 a svátek má Rostislav

Výzva k vyklizení komerční nemovitosti v nájmu

Vzor výzvy k vyklizení komerční nemovitosti v nájmu slouží jako upozornění nájemci, že je nutné vyklidit nemovitost. Je vytvořen dle nového občanského zákoníku a slouží jako předžalobní výzva.

Výzva k vyklizení nemovitosti - vzor ke stažení zdarma

Adresát:

...............................................

...............................................

...............................................

....................

 

Datum:…………………………

Místo:  ………………………….

 

 

Výzva k vyklizení komerční nemovitosti v nájmu

 

 

Vážený pane/vážená paní ………………………….,

 

Ve výše uvedeném předmětu věci uvádíme, že dne …. Jste měl povinnost vyklidit a vyklizenou nemovitost také předat. Jedná se o (specifikujte nemovitost). Na základě Vámi udávaného důvodu……………………………….. k jejímu vyklizení a následnému předání nedošlo.

 

S ohledem na uvedené skutečnosti Vás tímto vyzývám k řádnému vyklizení a předání výše specifikované nemovitosti v náhradním termínu, nejpozději však do…………..

 

 

S pozdravem

 

 

……………………………………..

Podpis + razítko