Dnes je pondělí 15.4.2024 a svátek má Anastázie

Vzor výpovědi z nájmu /pachtu - obecná

 

 

Společnost XY s.r.o.

Polní 1

102 00 Praha

Doporučeně

 

Výpověď nájemní /pachtovní smlouvy uzavřené ze dne 1. 1. 2000

 

Vážení,

 

dne 1. 1. 2000 byla mezi mnou a Vaší společností uzavřená smlouva o (uveďte předmět, opište ze smlouvy, zpravidla čl. I.) .

Na základě ustanovení čl. (uveďte článek ze smlouvy, kde je upravena výpověď) smlouvy tímto smlouvu vypovídám, a to ve sjednané výpovědní lhůtě, která činí (uveďte délku). Smlouva tak skončí ke dni (vypočtěte).

Prosím o písemné potvrzení převzetí výpovědi. Na adresu uvedenou dole.

 

V Brně dne ……….

S pozdravem

 

                                                                                                       podpis  

                                                                                                       Jan Novák          

                                                                                                       U řeky 10

                                                                                                       602 00 Brno